Kroaten zonder arbeidskaart aan de slag als werknemer

Sinds 1 juli 2015 hoeven Kroaten niet langer meer over een arbeidskaart te beschikken om als werknemer in ons land aan de slag te gaan.

Voor de Kroatische onderdanen gold tot 30 juni 2015 (KB van 24 juni 2013 - BS 28 juni 2013) een overgangsbepaling waardoor hun toegang tot de Belgische arbeidsmarkt beperkt was. De Kroatische onderdanen moesten in principe nog steeds een arbeidskaart bekomen om in België te kunnen werken.

Zij werden in feite tijdelijk beschouwd als inwoners van een land dat geen lid is van de EER.

In principe geldt binnen de EU vrij verkeer van werknemers. Wanneer echter een nieuwe lidstaat tot de EU toetreedt, kunnen de andere lidstaten opteren om voor de werknemers uit de nieuwe lidstaten dit vrij verkeer tijdelijk uit te stellen. Dit gebeurde in 2013 voor Kroatië. De maatregel is nu dus verstreken.
 

Social Eye : De tewerkstelling van EER-onderdanen (modulde Juridisch)

Social Eye : Toegang van buitenlandse werknemers tot het Belgische grondgebied (module Praktijk)

Gepubliceerd op 03-08-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  54