Klaar voor de elektronische ASR?

Vanaf 2016 wordt de verplichte elektronische aangifte van de sociale risico’s (ASR) – werkloosheid, ziekte en arbeidsongeval - stapsgewijs ingevoerd. Nu kan dat elektronisch of op papier.   De werkgever moet online, via het portaalvan de sociale zekerheid, de aangiften indienen. Grote ondernemingen, sociale secretariaten en softwareontwikkelaars kunnen het batchkanaal gebruiken om een groot aantal aangiften te versturen.  Alle aangiften van de ‘sociale risico’s werkloosheid’ worden vereenvoudigd. Daarom heeft de FOD Sociale Zekerheid nu al de instructies met nieuwe begrippen gepubliceerd die zullen gelden vanaf 1 januari.  In een eerste fase geldt de verplichting voor de formulieren bij de maandelijkse betaling van de uitkeringen in de sector werkloosheid. Dat betekent dat voor aangiftes vanaf januari 2016 volgende papieren formulieren vervangen zullen worden door elektronische aangiftes: formulieren C3.2-WERKGEVER, C131B, C78,  C78-ACTIVA, C78.3, C78-SINE, C103-JEUGDVAKANTIE-WERKGEVER en C103-SENIORVAKANTIE-WERKGEVER.  In een tweede fase, in principe vanaf 1 januari 2017, zal dat ook gebeuren voor de formulieren die worden gebruikt voor het vaststellen van het recht op uitkeringen in de sector werkloosheid. Namelijk: formulieren C4, C131A, C3.2-WERKGEVER, C103-JEUGDVAKANTIE-WERKGEVER, C103-SENIORVAKANTIE-WERKGEVER.

Gepubliceerd op 16-11-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  85