Kan ik een geschenk geven aan mijn werknemers voor Sinterklaas of Kerstmis?

SocialEye Vraag & AntwoordAbonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van HrWorld, lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

De kerstverlichting voorafgegaan door de blijde intrede van de Sint. In deze tijd van het jaar wil u als werkgever misschien een sinterklaas- of een kerstgeschenk geven aan uw werknemers. Een mooie gedachte, maar hoe zit dat eigenlijk op sociaal- en fiscaalrechtelijk vlak?


Een werkgever mag aan zijn werknemers geschenken in natura, in geld of onder de vorm van betaalbonnen toekennen; vb. geschenkcheques, verrassingscheques, bioscoopcheques, boekencheques, welzijnscheques, aankoopbonnen, enz.


Onder bepaalde voorwaarden vormen deze geschenken geen loon en moeten er dus geen persoonlijke en patronale socialezekerheidsbijdragen op worden ingehouden. Ze worden ook niet belast in hoofde van de werknemer en zijn fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.


Waar moet u op letten?


  1. de toekenning gebeurt ter gelegenheid van Kerstmis, Nieuwjaar of het feest van Sinterklaas;
  2. het totaalbedrag dat wordt toegekend mag niet hoger zijn dan 35 € per jaar en per werknemer, eventueel vermeerderd met 35 € per kind ten laste van deze werknemer.
    Een kind is ten laste van de werknemer zodra deze effectief instaat voor het volledige of gedeeltelijke levensonderhoud;
  3. alle personeelsleden genieten hetzelfde voordeel;
  4. de betaalbonnen mogen alleen worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die betaalbonnen. Zij mogen onder geen beding aan de begunstigde in geld worden uitbetaald;
  5. de betaalbonnen moeten een beperkte geldigheidsduur hebben.

Er is geen cumul mogelijk als eenzelfde geschenk wordt aangeboden naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar.

Indien de hierboven opgesomde voorwaarden niet nageleefd zijn, zal het volledige bedrag van het geschenk onderworpen worden aan sociale bijdragen en worden er in hoofde van de werknemer belastingen op geheven. Ook de fiscale aftrekbaarheid voor de werkgever zal in dat geval verworpen worden.

Meer informatie vindt u in SocialEye door te zoeken op ‘geschenken’:

Bron: Chatvraag SocialEye

SocialEye is een online databank van Wolters Kluwer met basis- en sectorinformatie over arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonfiscaliteit.

Kent u SocialEye nog niet en wil u graag kennis maken? Neem dan zeker een kijkje op volgende pagina.
Indien u interesse heeft, kan u steeds een gratis proefabonnement nemen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst op info@wolterskluwer.be of bellen naar 0800/40 302.

Gepubliceerd op 03-12-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  166