Kan een werkneemster haar postnatale rust opsplitsen?

SocialEye Vraag & Antwoord

Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van HrWorld, lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Een werkneemster is verplicht na haar bevalling 9 weken postnatale rust te nemen. Als ze al haar prenatale rust niet heeft opgenomen, kan ze de postnatale rust bovendien ook nog verlengen met deze periode (maximum 5 weken).

Kan een werkneemster haar postnatale rust opsplitsen, maw een aantal weken opnemen, vervolgens het werk tijdelijk hervatten om het resterend gedeelte dan op een later tijdstip op te nemen?

Een werkneemster kan inderdaad, op haar vraag, de laatste 2 weken van de overgedragen prenatale rust omzetten in verlofdagen van postnatale rust. Het gaat dus om een omzetting van postnatale of overgedragen prenatale rustdagen in verlofdagen. Deze omgezette dagen moeten worden opgenomen binnen een periode van 8 weken vanaf de hervatting van het werk.

De planning van de opname van de verlofdagen van postnatale rust wordt door de werkneemster vastgesteld in functie van haar werkrooster. Zo zal een voltijds tewerkgestelde werkneemster in een vijfdagenstelsel bv. recht hebben op 10 verlofdagen. Voor een deeltijds tewerkgestelde werkneemster zal het aantal verlofdagen pro rata berekend worden.
 

De werkneemster dient 4 weken voor het einde van de moederschapsrust aan de werkgever een aanvraag tot omzetting en een planning van verlofdagen te richten. Voor de verlofdagen van postnatale rust zal de werkneemster van het ziekenfonds een moederschapsuitkering ontvangen.

Meer informatie vindt u in SocialEye door te zoeken op ‘verlofdagen van postnatale rust':

Bron:  Chatvraag SocialEye

SocialEye is een online databank van Wolters Kluwer met basis- en sectorinformatie over arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonfiscaliteit.

Kent u SocialEye nog niet en wil u graag kennis maken? Neem dan zeker een kijkje op volgende pagina.
Indien u interesse heeft, kan u steeds een gratis proefabonnement nemen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst op info@wolterskluwer.be of bellen naar 0800/40 302.

Gepubliceerd op 05-11-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  119