Kan een ontslag om dringende reden door een foute Facebook-post?

Facebook TwitterNet als de 180.000 andere festivalgangers kwam Jacques, de CFO van uw bedrijf, enthousiast terug van een dance-festival. Maandag na de bewuste driedaagse verschijnt er echter een foto op Facebook waarop in de achtergrond Jacques te zien is terwijl hij in een modderbad een verdacht lijntje snuift. Kan u hem ontslaan om dringende reden? Advocatenkantoor Loyens & Loeff buigt zich over deze vraag.


Uiteraard moeten de toepasselijke termijnen en vormvoorwaarden voor een dringende reden hoe dan ook nageleefd worden. Maar de voormelde situatie doet twee specifieke vragen rijzen: kunnen feiten uit het privéleven een ontslag om dringende reden rechtvaardigen en kan u zich daarvoor baseren op een Facebook-post?


In principe is het niet vereist dat de dringende reden verband houdt met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Feiten uit het privéleven kunnen evenzeer een grond tot ontslag om dringende reden zijn, voor zover zij uiteraard de verdere professionele samenwerking definitief en onmiddellijk onmogelijk maken. Zo zou dronkenschap naast de werkvloer, dat leidt tot afwezigheid op het werk, een reden kunnen zijn tot ontslag om dringende reden. Ook druggebruik buiten de werkuren kan een dringende reden vormen, bijv. wanneer dit openlijk gebeurt en publiek wordt. U wil uw CFO en uw bedrijf uiteraard niet gelinkt zien aan dergelijk gedrag. Ook de functie van de werknemer zal meespelen om tot een dringende reden te besluiten. Een functie als CFO, met een zekere hiërarchie of een vertrouwensfunctie, is dus een verzwarende omstandigheid in dit verband.


Daarnaast is er de steeds terugkerende discussie rond Facebook-posts als bewijsmateriaal. Tot op heden is er in België geen specifieke wetgeving rond gebruik of misbruik van sociale media. Wel is er al rechtspraak in dit verband die aanvaardt dat, ondanks het recht op privacy van de werknemer, Facebookberichten gebruikt kunnen worden om een ontslag om dringende reden te staven.


Wanneer het profiel van uw werknemer publiekelijk toegankelijk is of hij bevriend is met een aantal collega’s van het bedrijf, dan wordt zijn profiel beschouwd als voldoende publiek en is de informatie beschikbaar op dit profiel in principe bruikbaar bewijsmateriaal. Zo heeft de rechtspraak reeds geoordeeld dat de Facebookinstelling die informatie enkel beschikbaar stelt voor “vrienden van mijn vrienden” geen garantie biedt op privacy voor de werknemer. Ook als de werkgever zelf geen toegang heeft tot het bewuste profiel, staat de rechtspraak veelal toe dat de informatie gebruikt wordt door de werkgever, voor zover de informatie regelmatig verkregen werd natuurlijk.


Zoals steeds bij een ontslag om dringende reden is waakzaamheid echter geboden!

Bron: Loyens & Loeff News 

Meer informatie over de termijnen en vormvoorwaarden vindt u op SocialEye door te zoeken op 'dringende reden'.

Gepubliceerd op 14-08-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  204