Kan een arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde duur eenzijdig worden beëindigd?

SocialEye Vraag & AntwoordAbonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van HrWorld, lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe. 

Stel, u heeft een werknemer aangenomen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. Kan deze overeenkomst zonder meer voortijdig worden beëindigd of moeten er specifieke regels worden gevolgd?


In beginsel kunnen enkel de arbeidsovereenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd worden opgezegd. Tot enkele jaren geleden was het dan ook niet mogelijk om overeenkomsten gesloten voor bepaalde tijd of voor duidelijk omschreven werk vervroegd op te zeggen zonder dat er een sanctie volgde. Dit soort van contracten eindigden van rechtswege op de datum die de partijen waren overeengekomen of wanneer het werk was voltooid.


Sinds 1 januari 2014 is het echter wel mogelijk om een opzeggingstermijn te betekenen aan de werknemer.


Omdat de proefperiode is afgeschaft door de wet van 26 december 2013 op het eenheidsstatuut, heeft de wetgever beslist dat elk van de partijen voortaan de overeenkomst kan beëindigen met een opzeggingstermijn. Dit kan gedurende de eerste helft van de overeengekomen duur van de overeenkomst, deze periode is evenwel beperkt tot maximum 6 maanden (art. 40, § 2 Arbeidsovereenkomstenwet).


Wanneer de partijen meerdere opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk hebben gesloten (waarvan de opeenvolging gerechtvaardigd is volgens artikel 10 of 10bis Arbeidsovereenkomstenwet) kan enkel de eerste overeenkomst voor bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk eenzijdig worden beëindigd met een opzeggingstermijn (art. 40, § 3 Arbeidsovereenkomstenwet).

Meer informatie kan u vinden in SocialEye:

Beëindiging van een overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk (Praktische module – F. Verbrugge (Partena))

Voor meer informatie over overeenkomsten voor bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk, zie:


Bron: Chatvraag SocialEye

SocialEye Benefits moduleSocialEye is een onlinedatabank van Wolters Kluwer met basis- en sectorinformatie over arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonfiscaliteit.

Kent u SocialEye nog niet en wil u graag kennis maken? Neem dan zeker een kijkje op volgende pagina.
Interesse? Neem dan een gratis proefabonnement of contacteer onze klantendienst via info@wolterskluwer.be (tel. 0800/40 302).

Gepubliceerd op 07-04-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  352