Kan de werkgever kledijvoorschriften opleggen?

tieshotUw werkneemster Jana komt terug van Rock Werchter. Tijdens het concert van Oscar & the Wolf leek het net of Max Colombie “Princes” speciaal voor haar zong. De dag erna ging ze op zoek naar “dat hippe kledingstuk” van de frontzanger, de Egyptische kaftan, en ging daarin werken i.p.v. haar uniform.


Hoewel u sympathie hebt voor haar enthousiasme, vraagt u om de kledijregels te respecteren. Kan u als werkgever bepaalde kledingvoorschriften opleggen? Advocatenkantoor Loyens & Loeff bekijkt de mogelijkheden.


Aangezien u als werkgever instructies kan geven aan uw werknemers in het kader van de uitoefening van werkgeversgezag, mag u dit ook met betrekking tot kledij. Dit doet u dan best in een dresscode policy. U zal echter met deze kledingvoorschriften wel een geoorloofd doel moeten nastreven: net voorkomen van een receptionist in een hotel, hygiëne in een bedrijfsrestaurant, de bedrijfscultuur uitstralen,… Heeft u zo’n policy niet, dan gelden alleen algemene regels, zoals het respecteren van de goede zeden,… en kan u in ons voorbeeld Jana niet verbieden in een kaftan te komen werken.


Maar wat als u het verbod invoert om bepaalde religieuze kledij te dragen? U mag niet discrimineren op basis van de vrijheid van godsdienst. Deze vrijheid is niet absoluut en kan, volgens bepaalde rechtspraak, in het kader van een voorafgaand vastgelegd neutraliteitsbeleid op de werkvloer worden ingeperkt. Het neutraliteitsbeleid bestaat erin dat een werkgever verbiedt om op de werkvloer uiterlijke tekenen van politieke, filosofische en religieuze overtuigingen te dragen. Het beleid moet:

  • meegedeeld zijn aan het personeel; en,
  • een geoorloofd doel nastreven; en,
  • proportioneel zijn ten opzichte van dit doel.


De vraag of het verbod van religieuze kledij in het kader van een neutraliteitsbeleid op de werkvloer geen rechtstreekse discriminatie oplevert, is nog niet definitief beslecht. Binnenkort zal het Europees Hof van Justitie hierover uitspraak doen.


Conclusie: kledingvoorschriften kunnen opgelegd worden, indien zij niet discriminatoir zijn. Het is aangewezen hierover een passende dress code policy op te stellen.

Bron: Loyens & Loeff News 

Meer informatie vindt u in de juridische module van SocialEye door te zoeken op ‘kledijvoorschriften’.

Gepubliceerd op 26-08-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  295