Kan de arbeidsovereenkomst van een student vroegtijdig stopgezet worden?

Stel, je hebt, om de drukke zomer te overbruggen, de hulp ingeroepen van enkele studenten. Omdat de samenwerking met één van deze studenten niet zo vlot verloopt wil je de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Kan dit?

Bron: Chatvraag SocialEye

Gepubliceerd op 20-08-2018

socialeye vraag en antwoord

Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van LegalWorld lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

De aanwerving van een student kan plaatsvinden in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst, maar ook in het kader van een bijzondere arbeidsovereenkomst, “studentenovereenkomst” genoemd. Deze overeenkomsten hebben wel enkele bijzondere kenmerken, die een aanvulling zijn op de algemene reglementering van de arbeidsovereenkomsten.

Tijdens de proefperiode

Een van deze bijzondere kenmerken is bijvoorbeeld de proeftijd. In tegenstelling tot bij de gewone arbeidsovereenkomsten is deze hier nog wel van toepassing. De 3 eerste werkdagen als student worden automatisch als proefperiode beschouwd. Gedurende deze periode kan elk van beide partijen de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging of vergoeding.

Na de proefperiode

De overeenkomst voor de tewerkstelling van een student is in principe een overeenkomst voor bepaalde tijd; op basis van artikel 124, 2° van de wet van 3 juli 1978 moet de werkgever immers een begin- en einddatum van de overeenkomst vermelden.

Hoewel de overeenkomst automatisch ten einde loopt bij het bereiken van de afgesproken einddatum, heeft ieder van de partijen het recht de overeenkomst na de proefperiode te beëindigen door opzegging aan de andere partij. Dit moet gebeuren via een geschreven opzegging betekend volgens de richtlijnen die van toepassing zijn op de gewone overeenkomsten.

Volgende opzeggingstermijnen moeten gerespecteerd worden:

Duur overeenkomst

Opzegging door werkgever

Opzegging door werknemer

≤ 1 maand

3 dagen

1 dag

> 1 maand

7 dagen

3 dagen

De opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd gegeven.

  998