Jaarverslag Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: indienen vóór 1 april 2016

Elke werkgever is verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te richten. De IDPBW staat de werkgever en de werknemers bij in de toepassing van de maatregelen die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk telt ten minste één preventieadviseur. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de functie van preventieadviseur waarnemen.
 Elk jaar moet de werkgever een verslag over de werking van de IDPBW bezorgen aan de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de werkgever of bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Voor 2015 moet dit gebeuren vóór 1 april 2016.
 Het verslag wordt opgemaakt door de preventieadviseur aan de hand van de formulieren op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Hier kan u ook een verklarende nota bij deze formulieren terugvinden.

Gepubliceerd op 18-04-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  57