Jaaroverzicht van de tewerkstellingsmaatregelen (Trillium)

In de loop van februari stuurt de RSZ aan alle ondernemingen die onder de wet op de cao’s en de paritaire comités vallen het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) voor 2015. Dit overzicht wordt verzonden naar de e-Box van de onderneming, dit is de beveiligde elektronische brievenbus. Is uw e-Box niet actief, dan krijgt u het overzicht op papier.
  Sinds 1 december 2008 is de inhoud van de sociale balans gewijzigd, en werd het luik met de tewerkstellingsmaatregelen geschrapt. De RSZ beschikt via de DmfA over de gegevens rond tewerkstellingsmaatregelen. Het is dus de RSZ die sinds 2009 aan alle betrokken ondernemingen een overzicht bezorgt. Dit kan de werklast van de werkgever verminderen bij het voorbereiden van het sociaal overleg binnen de onderneming.U bent verplicht het jaaroverzicht schriftelijk aan uw ondernemingsraad te bezorgen. Is er geen ondernemingsraad, dan bezorgt u het overzicht aan de vakbondsafvaardiging. Is er ook geen vakbondsafvaardiging, dan moeten uw werknemers het document kunnen raadplegen.
 Deze mededeling moet normaal gebeuren binnen de maand volgend op de ontvangst. Is er een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging in uw onderneming, dan bezorgt u hen dit op het moment dat u de jaarlijkse informatie over werkgelegenheid meedeelt.Voor elke maatregel waarvan een werkgever in de kwartalen 4/2014 tot en met 3/2015 heeft gebruikgemaakt, worden deze gegevens opgenomen:
  • het aantal betrokken werknemers in absolute aantallen en in voltijdse equivalenten (prestaties waarvoor de tewerkstellingsmaatregel werd toegepast);
  • het financiële voordeel dat de maatregel heeft opgeleverd.
Het overzicht houdt bovendien rekening met de regionalisering van bepaalde doelgroepverminderingen als gevolg van de zesde staatshervorming. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de federale maatregelen en de regionale maatregelen. De regionale maatregelen zijn uitgesplitst per regio.

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Gepubliceerd op 21-03-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  273