Is de winstpremie een interessant voordeel voor zowel de werknemer als de werkgever?

40% van de ondernemers overweegt om een winstpremie in te voeren. De winstpremie is een nieuwe manier om werknemers te belonen op basis van de winst van de onderneming. De gunstige (para)fiscale behandeling en eenvoudige voorwaarden geven ondernemers heel wat ruimte en is ook voor werknemers voordeliger.

Gepubliceerd op 22-02-2018

yves-stox
Yves Stox
Senior Legal Consultant, Partena Professional
geld-waait-weg-638948636

Peiling: de winstpremie is een extraatje

Partena Professional heeft een peiling georganiseerd bij werkgevers-deelnemers over de winstpremie. Het resultaat is sprekend: meer dan 40% van de ondernemers overweegt om een winstpremie in te voeren:

  • bijna de helft onder hen zou de winstpremie combineren met een geïndividualiseerde cash bonus.
  • meer dan 4 op 10 zou de winstpremie invoeren naast de loonbonus (cao 90). Beide collectieve beloningsvormen tegelijk toekennen kan inderdaad.

De winstpremie komt voor ondernemers dus niet noodzakelijk in de plaats van de cash bonus of de loonbonus (cao 90).

Hoe de winstpremie toekennen?

Op basis van de winst van het voorbije boekjaar kent de werkgever een geldsom toe aan de werknemers. De winstpremie is een vast bedrag of wordt uitgedrukt als een percentage van het loon van de werknemer.

Hetzelfde bedrag voor alle werknemers?

De winstpremie is een collectieve premie. Toch moet de werkgever niet hetzelfde bedrag toekennen aan alle werknemers. Een winstpremie op basis van het percentage van het loon is een eerste manier om een verschillend bedrag toe te kennen.

Daarnaast kan de werkgever de winstpremie laten variëren op basis van de anciënniteit, de graad, de functie, de weddeschaal, het vergoedingsniveau, het opleidingsniveau. Let wel, krijgt bijvoorbeeld een arbeider 1.000 euro, dan mag de winstpremie van de ceo niet meer bedragen dan 10.000 euro.

Vanaf wanneer kunnen ondernemingen deze nieuwe vorm van belonen invoeren?

De maatregel trad in werking op 1 januari 2018. Dat betekent niet dat ondernemingen moeten wachten tot het einde van het volgend boekjaar. Ze kunnen nu al een winstpremie toekennen op basis van de winst van het boekjaar afgesloten vanaf 30 september 2017. Hoe sneller de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering, hoe sneller de onderneming haar werknemers kan laten delen in de winst.

Is de winstpremie voordelig voor werkgever en werknemer?

De winstpremie resulteert in een lagere werkgeverskost dan de loonbonus (cao 90). Wanneer we de verhouding tussen de totale kost voor de werkgever en het nettoresultaat voor de werknemer vergelijken, is de loonbonus een beetje voordeliger dan de winstpremie. Voor de werknemer levert de winstpremie meer op dan de klassieke cash bonus.

De cijfers spreken voor zich

Deze berekening toont dat de winstpremie resulteert in een lagere werkgeverskost dan de loonbonus (cao 90). Wanneer we de verhouding tussen de totale kost voor de werkgever en het nettoresultaat voor de werknemer vergelijken, is de loonbonus een beetje voordeliger dan de winstpremie. 

     .

Winstpremie

Cash bonus

Loonbonus (cao 90)

Kost werkgever

 €645

(geschat tarief vennootschapsbelasting: 29%)

 €625

(geschatte werkgeversbijdragen: 25%)

 €665  

(bijzondere werkgeversbijdragen: 33 %)

Brutobedrag bonus

 €500

 €500

 €500

Sociale bijdrage (13,07%)

€65,35

 €65,35 

€65,35 

Belastbaar

€434,65

€434,65

€434,65

Belastingen

€30,43 

(7 %).

€217,33 

(geschat tarief: 50 %)

/

(fiscale vrijstelling)

Netto

€404,22 

€217,32 

€434,65 

Kost/Netto

± 1,6

± 2,9

± 1,5

  792