Inhaalpremie voor invaliden stijgt (KB 28/04/2015)

Het KB van 28 april 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 13 mei 2015 verhoogt het bedrag van de jaarlijkse inhaalpremie voor invalide gerechtigden die, op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de toekenning, gedurende minstens 2 jaar arbeidsongeschikt erkend zijn. Deze werknemers en werklozen hebben dit jaar recht op een premie van 468,09 euro, een verhoging met 160 euro.
Voor gerechtigden die minstens 1 jaar maar minder dan 2 jaar arbeidsongeschikt waren op 31 december 2014 en die minstens 1 dag invalide zijn in mei 2015, verandert er niets. De premie blijft voor die categorie 308,09 euro.

Gepubliceerd op 29-05-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  45