Inflatie blijft stijgen

De FOD Economie heeft de indexcijfers voor de maand augustus 2015 gepubliceerd.De cijfers zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus:
 • De consumptieprijsindex is in augustus 2015 gestegen met 0,07 punt of 0,07%, en bedraagt nu 101,08 punten tegenover 101,01 punten in juli (2013 = 100).
 • De gezondheidsindex stijgt in augustus met 0,24 punt tot 101,61 punten tegenover 101,37 punten in juli.
 • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in augustus 100,66 punten. Die blijft geblokkeerd op het niveau van maart 2015 - namelijk: 100,66 punten - zolang het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de 4 laatste maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschrijdt.
 • De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 101,02 punten bedraagt, werd deze maand niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond plaats in november 2012.
2013 = 100Mei 2015Juni 2015Juli 2015Augustus 2015
Consumptieprijsindex100,86101,01101,01101,08
Inflatie0,56%0,63%0,46%0,91%
Gezondheidsindex101,16101,33101,37101,61
Afgevlakte gezondheidsindex100,66100,66100,66100,66
(Bron: Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.)De producten met het grootste verhogend effect in augustus waren elektriciteit, buitenlandse reizen en vliegtuigtickets. Motorbrandstoffen, huisbrandolie, fruit en groenten hadden het grootste verlagend effect.De FOD Economie vermeldt ook de inflatiecijfers:
 • de inflatie bedraagt nu 0,91%, tegenover 0,46% in juli;
 • de inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt nu 1,49%, tegenover 0,91% in juli;
 • de inflatie zonder energieproducten stijgt in augustus tot 1,49%, tegenover 1,17% vorige maand;
 • de kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,37% in augustus, tegenover 1,19% in juli;
 • voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,73% tegenover 0,92% vorige maand;
 • voor energie blijft de inflatie negatief, maar ze stijgt deze maand van -5,26% naar -3,75%;
 • de inflatie voor de diensten stijgt van 1,69% naar 2,12%.
 • de inflatie voor de huur daalt en gaat van 0,91% naar 0,88%.

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2015, BS 31 augustus 2015

Persbericht FOD Economie

Gepubliceerd op 02-10-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  98