In de kijker: de ondernemingsraad

Elke onderneming die minstens 100 werknemers tewerkstelt, moet in principe een ondernemingsraad oprichten.

Ria Matthijssens en Othmar Vanachter geven een antwoord op heel wat vragen in het jaarboek 'De ondernemingsraad'.  Wij spraken met Ria Matthijssens.

 

Gepubliceerd op 05-01-2018

iocenters-2673328

Welke zijn anno 2018 de belangrijkste aandachtspunten bij het samenstellen, de werking of de bevoegdheden van de OR?

De belangrijkste aandachtspunten hierbij blijven:

 • evenwichtige samenstelling werkgeversafvaardiging;
 • werking: respectvol voor wetgeving en visie van andere partijen in de ondernemingsraad. Een goed huishoudelijk reglement kan de spelregels voorzien opdat een correcte maar ook flexibele werking kan gewaarborgd worden.
 • bevoegdheden: worden steeds uitgebreider, dus efficiëntie helpt om het sociaal overleg werkbaar en zinvol te houden.

Zijn er belangwekkende veranderingen inzake het sociaal overleg op dit niveau? Met welke (nieuwe) wetgeving moet rekening gehouden worden?

Inzake recente wetswijzigingen zijn zowel de Wet wendbaar en werkbaar werk (Wet WWW) als het Zomerakkoord relevant:  hierna in het kort de grote krijtlijnen de maatregelen in het kader van de Wet WWW.

In de Wet WWW worden een aantal maatregelen gewijzigd of ingevoerd met betrekking tot arbeidsduur in de ruime zin van het woord. Een aantal van die maatregelen kunnen ingevoerd worden via het arbeidsreglement, wat bevoegdheid ondernemingsraad is.

Verder hebben een aantal van die maatregelen ook effect op de arbeidsorganisatie, wat eveneens bevoegdheid ondernemingsraad is.

Voor sommige maatregelen is uitdrukkelijk voorzien in een specifieke procedure via het arbeidsreglement, waardoor de tussenkomst van de ondernemingsraad imperatief is. Dit is onder meer het geval voor glijdende uurregelingen, nachtarbeid bij E-commerce, uitbreiding plus-minusconto, flexibele arbeidsregeling enz.

Ook voor andere maatregelen is de tussenkomst van de ondernemingsraad vereist bv. Inzake opleidingsplannen, gewijzigd in WWW, activering oudere werknemers.

Ook het Zomerakkoord bevat enkele relevante maatregelen. Welke?

In het Zomerakkoord vinden we onder meer een uitbreiding terug van de Flexi-jobs, ook voor uitzendkrachten. Het inzetten van uitzendkrachten is onder bepaalde omstandigheden onderworpen aan informatie of goedkeuring binnen de Ondernemingsraad.

Ook kan de tussenkomst ondernemingsraad door de werknemersvertegenwoordigers gevraagd worden in functie van de algemene bevoegdheid inzake arbeidsorganisatie, zoals o.m. inzake occasioneel telewerk en het kader dat binnen de onderneming van toepassing zal zijn, Voor andere maatregelen zal de tussenkomst van de ondernemingsraad eerder gebaseerd zijn op de algemene bevoegdheden (hetzij adviserend, hetzij informatief) met betrekking tot arbeidsorganisatie.

Tenslotte werden ook in het Zomerakkoord een aantal beslissingen genomen die de tussenkomst van de Ondernemingsraad voorzien, zoals onder meer de invoering van een winstpremie.

Welke gevolgen heeft de zesde staatshervorming voor het sociaal overleg?

Hoewel een aantal bevoegdheden inzake arbeidsrechtelijke aspecten overgedragen werden aan de regionale overheden, heeft dit niet onmiddellijk veel inhoudelijk effect op het sociaal overleg of de werking van de ondernemingsraad.

De bevoegdheid van de OR is ter zake niet gewijzigd, denken we bv. aan:

 • algemene verlaging van de loonkost;
 • gewestelijke doelgroepverminderingen;
 • sectorale doelgroepverminderingen;
 • activeringsmaatregelen;
 • startbanenstelsel;
 • alternerend leren;
 • jeugdvakantie;
 • werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers;
 • seniorvakantie;
 • outplacement;
 • actief beheer herstructurering;
 • interdepartementaal begrotingsfonds;
 • KB '89 non-profit sector;
 • opzoeken tewerkstellingsmaatregelen.

Over de auteurs

matthijssens-ria

Ria Matthijssens is master in de rechten en is gespecialiseerd in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Ze is partner bij BDO Legal Services en heeft bijna veertig jaar ervaring in de rechtspraktijk.

Ria heeft een aantal publicaties op haar naam staan en is ook co-auteur van verschillende publicaties. De media doen regelmatig beroep op haar als expert in bedrijfsrelaties. Ze staat bekend om het organiseren van en deelnemen aan verschillende studiedagen en seminars.

Ria heeft zowel voor plaatselijke bedrijven als voor multinationals gewerkt en voerde uiteenlopende opdrachten uit, zoals due diligence, M & A, herstructurering, onderhandelingen met vakbondsafgevaardigden, individuele en collectieve ontslagen en sluitingen van bedrijven, werking van ondernemingsraden enz. Zij wordt bijzonder gewaardeerd door haar collega’s en klanten voor haar pragmatische en oplossingsgerichte behandeling van de zaken die haar worden toevertrouwd.

afbeelding-othmar-vanachter

Prof. Dr. Othmar Vanachter is doctor in de rechtsgeleerdheid, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen en emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit der rechtsgeleerdheid KU Leuven.

  798