Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie in uw sector?

Gepubliceerd op 15-12-2020

geld

Op het einde van het jaar ontvangen veel werknemers een extra verloning onder de vorm van een eindejaarspremie.

Het toekennen van een eindejaarspremie is evenwel niet wettelijk verplicht, maar hangt af van wat er bepaald is in:

  • een cao op sector- of bedrijfsniveau,
  • de individuele arbeidsovereenkomst,
  • het arbeidsreglement,
  • het gebruik in de onderneming.

Is het toekennen van een eindejaarspremie verplicht?

Het toekennen van een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht, maar hangt af van wat er in een cao, de individuele arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of een gebruik in de onderneming is bepaald.
De meeste sectoren hebben een cao afgesloten betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan de werknemers.

Zie:

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De cao, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement bepalen eveneens de hoogte van de premie en de regels voor de berekening en de toekenning.
Zo kan de premie bijvoorbeeld gelijk zijn aan een brutomaandloon of aan een percentage van dit loon.

In veel gevallen zijn een hele reeks toekenningsmodaliteiten voorzien, zoals in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de premie of een minimum aantal maanden gepresteerd hebben in het betreffende jaar.

Zie:

Lagere eindejaarspremie door tijdelijke werkloosheid omwille van corona?

De eindejaarspremie wordt berekend op het aantal dagen dat de werknemer effectief heeft gewerkt.

In sommige sectoren worden bepaalde situaties gelijkgesteld met gewerkte dagen. Of dit ook het geval is voor de periode van tijdelijke werkloosheid hangt af van de bepalingen in de cao op sector of bedrijfsniveau.

Zie: Eindejaarspremies: overzicht sectorale afwijkingen (voor de regelgeving in uw sector)

De federale regering voorziet in een supplement op de eindejaarspremie. Dit zal uitbetaald worden door de RVA aan werknemers die voor lange tijd tijdelijk werkloos zijn geweest.

Zie: Coronavirus COVID-19: Federale regering beslist over breed sociaaleconomisch steunpakket

Welke invloed heeft de eindejaarspremie op andere sociale wetgeving?

De eindejaarspremie moet als loon worden beschouwd in de zin van de Loonbeschermingswet.
Dit heeft gevolgen voor de toepassing van andere sociale wetgeving, zoals:

  • de vraag of het loon van een werknemer een bepaalde loongrens of minimumdrempel overschrijdt;
  • de vraag of de eindejaarspremie moet meegerekend worden bij de berekening van de ontslagvergoeding;
  • de vraag of de eindejaarspremie in aanmerking komt voor de berekening van het vakantiegeld.

Bovendien moeten op de eindejaarspremie socialezekerheidsbijdragen worden berekend, zowel in hoofde van de werkgever als in hoofde van de werknemer.

Zie hierover:

 

  821