Hoe kan ik een studentenovereenkomst beëindigen?

SocialEye Vraag & AntwoordAbonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van HR World, lichten we voortaan geregeld één van deze interessante vragen toe.


Er zijn deze zomer weer veel jobstudenten aan het werk. Het kan gebeuren dat een student toch niet geschikt blijkt te zijn voor de job.

Hoe kan de werkgever de studentenovereenkomst beëindigen? En moet dit gemotiveerd worden?


Beëindiging
De studentenovereenkomst is een overeenkomst voor bepaalde tijd, en eindigt dus automatisch op de overeengekomen datum. Zowel de werkgever als de student kunnen de overeenkomst echter beëindigen vóór de overeengekomen datum.


Tijdens de proefperiode (dit zijn de 3 eerste werkdagen) kan de overeenkomst beëindigd worden zonder opzegging of vergoeding.


Na de proefperiode gelden onderstaande opzeggingstermijnen. De opzegging gebeurt schriftelijk, volgens de richtlijnen die van toepassing zijn op gewone overeenkomsten, en vangt aan op de eerste maandag die volgt op de overhandiging ervan.

Duur aanwerving

Opzegging overhandigd

 door
 

Werkgever 

Werknemer

1 maand of minder

3 kalenderdagen

1 kalenderdag

langer dan 1 maand

7 kalenderdagen

3 kalenderdagen

Meer informatie op SocialEye door te zoeken op ‘opzegging arbeidsovereenkomst voor een student’:

Motivering
Sinds 1 april 2014 kunnen ontslagen werknemers op basis van de CAO nr. 109 een schriftelijke rechtvaardiging voor hun ontslag vragen. Bepaalde werknemers zijn echter uitgesloten uit deze regeling. Zo zijn de regels betreffende de motivering van het ontslag onder andere niet van toepassing op werknemers die ontslagen worden tijdens een arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid.

Meer informatie op SocialEye door te zoeken op ‘motivering ontslag’:

Bron: Chatvraag SocialEye


SocialEye is een online databank van Wolters Kluwer met basis- en sectorinformatie over arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonfiscaliteit.

Kent u SocialEye nog niet en wil u graag kennis maken? Neem dan zeker een kijkje op volgende pagina.
Indien u interesse heeft, kan u steeds een gratis proefabonnement nemen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst op info@wolterskluwer.be of bellen naar 0800/40 302.

Gepubliceerd op 07-08-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  164