Het Compensation & Benefits Congres 2016

CompBenOp 14 juni 2016 vond de vijfde editie van het Kluwer Opleidingen Compensation & Benefits Congres plaats. Voor heel wat professionals was dit een uitgelezen kans om topsprekers gevarieerde onderwerpen te horen toelichten. Een verslag van een boeiende dag.


Bart Ooghe, directeur van de beleidscel Werk, Arbeidsrecht en Competitiviteit op het kabinet van vice-eersteminister Kris Peeters, opende het  jaarlijkse congres. De ideale gelegenheid voor een stand van zaken in verband met de kortetermijnprojecten van de overheid. Uiteraard kwam hierbij ook het wetsvoorstel Werkbaar Wendbaar Werk ter sprake. Deze wet heeft tot doel werkgevers meer flexibiliteit te bieden in het dagelijkse bestuur van hun onderneming én werknemers meer autonomie te verlenen in het uitstippelen van hun carrièrepad. Naast een strikt wettelijk kader zullen bijkomende modaliteiten verder worden geregeld op sectoraal niveau, zoals het vaststellen van de arbeidstijden op jaarbasis of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.


Een ander hoogtepunt van de dag was de tussenkomst van Kathelijne Verboomen, adviseur aan het kabinet van Kris Peeters, en Luc Pissens, voorzitter van de Belgische Federatie voor Fleet en Mobility Managers, die verschillende denkpistes presenteerden met betrekking tot het mobiliteitsbudget. De meeste aandacht ging hierbij uit naar de toekomst van de bedrijfswagen, een onderwerp dat bijzonder gevoelig ligt in ons land! Alle regeringspartijen zijn het erover eens dat de mobiliteit op onze wegen moet verbeteren en de luchtvervuiling omlaag moet, maar hoe dit precies moet gebeuren is voorlopig nog niet duidelijk. De introductie van een mobiliteitsbudget waarbij geen voorrang wordt gegeven aan de bedrijfswagen lijkt alvast een interessante optie. Een ding staat echter vast: de bedrijfswagen zal nooit volledig verdwijnen!


En zoals het hoort op een Comp & Ben congres, werd ook de verloningsproblematiek grondig onder de loep genomen.


Kristof Van den Elsen van Hudson kwam met een pragmatische aanpak voor de succesvolle introductie van flexibele verloningsstelsels binnen bedrijven. Zo kunnen werknemers hun salarispakket flexibel afstemmen op hun behoeften, met een hogere tevredenheidsgraad en minder kosten tot gevolg. De spreker onderstreepte het belang voor de onderneming om een cafetariaplan op te stellen dat aansluit bij de strategische visie van het bedrijf, evenals het nut van een goede overlegstructuur en duidelijke communicatie omtrent de voordelen van een dergelijk plan. Deze sessie werd afgesloten met een overzicht en analyse van de loonontwikkelingen in 2015 op basis van een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Vlerick Business School.


Femke Dhont en Bjorn Poelman van Deloitte braken een lans voor een overkoepelend Comp & Ben beleid binnen de onderneming. Een dergelijk beleid moet deel uitmaken van de globale bedrijfsstrategie, die op haar beurt wordt bepaald door het interne en externe ondernemingsklimaat. Na het aflijnen van de bedrijfsstrategie kan worden begonnen met het uitwerken van een ‘total reward’-strategie en het inpassen van de verschillende deelaspecten van Compensations & Benefits binnen dit kader. Naast ‘klassieke’ beloningsvormen zoals een vaste of variabele bezoldiging en andere voordelen zoals een bedrijfswagen, maaltijdcheques, een pc, een smartphone of allerhande verzekeringen, bestaat een ‘total reward’-pakket ook uit onbezoldigde voordelen die bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing van werknemers (opleidingen, carrièremogelijkheden, evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven, ...) en betere werkomstandigheden (toegankelijkheid van werkplekken, telewerk, ...).


Mr. Nicolas Tancredi, advocaat bij Sotra, ging nader in op de verschillende alternatieve verloningsvormen: niet-recurrente voordelen, eenmalige innovatiepremie, aandelenplan, aanbieden van een pc, gsm of Bring your own device-regeling, enz. Al deze alternatieven werden op zeer praktische wijze behandeld aan de hand van cijfermateriaal waaruit onmiddellijk bleek welke potentiële voordelen eraan verbonden zijn. Verder werd er ook uitgebreid aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op gebied van wetgeving en rechtspraak.

Met Sofie Cabeceiro Luiz van Accenture namen we het prestatiebeheer onder de loep. Als we onze blik op de toekomst richten, en dan specifiek op hoe werk georganiseerd wordt, zal de huidige manier van jaarlijks evalueren niet meer volstaan. Uit onderzoek dat Accenture voerde blijkt dat het gebruik van een cijfer ter evaluatie negatief gepercipieerd wordt. Performance management zal radicaal moeten wijzigen om te voldoen aan de behoeften van de werknemers van de toekomst. Ook de transparantie van performance management is een heet hangijzer.


Een aantal tips voor een hernieuwd performance management: zorg als onderneming voor de ondersteuning van leidinggevenden in het verlenen van constructieve gesprekken en coaching, hou het simpel en transparant, performance management moet zijn afgestemd op de werknemers of groep van werknemers, definieer wat u als werkgever ziet als high performance.


89 percent of employees believe their performance would significantly improve with changes to performance management


Met dit in gedachten kan men niet anders dan heel zorgvuldig omgaan met performance management.


Carolien Van Echelpoel en Ferdy Foubert van KPMG gaven met hun presentatie «Bedrijfsvoorheffing, correct zijn kan u redden » een goed overzicht van de spelregels die de fiscus oplegt mbt de bedrijfsvoorheffing. Wie moet er bedrijfsvoorheffing inhouden, op welke inkomsten, hoe wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, wat zijn de verplichtingen van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing,… Tijdens de uiteenzetting werd ruim de tijd genomen om ook de invloed van internationale tewerkstelling te belichten en in te gaan op concrete vragen van de deelnemers. Na het volgen van deze sessie kennen de beginselen van de bedrijfsvoorheffing geen geheimen meer.


Ferdy Foubert en Alexis Ceuterick van KPMG vormden het duo dat de hot topics in verband met verloning onder de loep nam. Er zijn een aantal trends waar te nemen in verlonen zoals het feit dat er meer bedrijfswagens worden toegekend, dat er meer flexibel wordt verloond en dat ook tablets en smartphones naast verhoging van de maaltijdcheques en groepsverzekering op het menu staan. Tijdens de sessie werd met mooie praktische voorbeelden aangetoond wat de meerwaarde kan zijn van het toekennen van alternatieve loonvormen zoals de OTC of een pensioenplan. Naast de voordelen werd ook gefocust op de eventuele risico’s. Naast deze technische aspecten werden ook tips meegeven over het invoeren van een nieuw voordeel. Men moet naast een analyse van wat het voordeel zowel op fiscaal als parafiscaal vlak juist gaat betekenen ook denken aan de juridische en praktische implementatie en zeker aandacht besteden aan een goede communicatie en evaluatie.  Nog een aantal belangrijke aandachtspunten: de verloning moet aansluiten bij de strategie van het bedrijf, welke doelgroep wenst men te bereiken, denk aan zekerheid (rulings met de fiscus), bouw mogelijkheden in om te anticiperen op wetswijzigingen en aanpassingen aan de strategie.

Met al deze informatie op zak kan elke deelnemer weer beter geïnformeerd aan de slag om alle uitdagingen aan te gaan die op de agenda staan.

Evy Mondelaers en Myriam Dauphin

Wolters Kluwer

Het volledige programma van het congres, met een overzicht van alle topics die aan bod gekomen zijn, vindt u hier.

Gepubliceerd op 06-07-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  230