Heeft iedereen recht op ecocheques?

Ecocheques zijn cheques die een werkgever toekent aan zijn werknemers en die bestemd zijn voor de aankoop van ecologische producten en diensten. De ecocheque is een extralegaal voordeel waar – als de voorwaarden vervuld zijn – geen belastingen of sociale lasten op hoeven te worden betaald. Maar is de ecocheque een recht dat door iedereen verworven is?

Bron: Chatvraag SocialEye

Gepubliceerd op 26-02-2020

ecocheques

Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van LegalWorld lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Voor wie zijn de ecocheques bestemd?

ecocheques

In principe heeft elke werknemer tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst in de private sector recht op ecocheques mits de sector of de onderneming voorziet in de toekenning ervan. Worden dus bedoeld: bedienden, arbeiders, handelsvertegenwoordigers, dienstboden, ...

Bepaalde "werknemers" zijn evenwel uitgesloten wegens hun statuut: vrijwilligers en kunstenaars die een geringe vergoeding ontvangen. Anderen worden uitgesloten door de cao in de sector of de onderneming.

Leerlingen, stagiairs in opleiding tot bedrijfsleider en de socio-professionele inschakelingsvergoedingen komen niet in aanmerking behalve wanneer de cao in de sector of de onderneming het anders bepaalt.

De werknemers gebonden door een studentenovereenkomst hebben in principe recht op ecocheques behalve indien de sector hen uitsluit (bv. in PC 302 – voor de horecasector).

Bijzonderheden ecocheques

Men mag met de ecocheques alleen producten en diensten kopen die voorkomen op de officiële lijst van ecologische producten en diensten, die werd samengesteld door de Nationale Arbeidsraad en voor het laatst werd aangepast in juni 2017.

Ecocheques kunnen afgeleverd worden op een papieren drager of in een elektronische vorm (sinds 1 januari 2016). Het systeem van de elektronische ecocheque is identiek aan dat van de elektronische maaltijdcheque. Werkgevers die ecocheques willen toekennen aan hun werknemers, moeten die bestellen bij een van de erkende uitgevers.

Bedrag en geldigheid

Men kan als werknemer per jaar maximaal 250 euro aan ecocheques ontvangen. Elke cheque heeft een maximale waarde van 10 euro en is maximaal twee jaar geldig (niet verlengbaar).