Heeft een student ook recht op betaalde feestdagen?

In uw onderneming werken tijdens de zomermaanden misschien ook enkele studenten. Zij werken op dezelfde dagen als de gewone werknemers, van maandag tot vrijdag. Dit jaar valt de feestdag van 21 juli op een dinsdag en 15 augustus op een zaterdag. Moet u voor deze studenten dan ook loon betalen voor deze feestdagen, net als voor uw andere werknemers?

 

Gepubliceerd op 08-07-2020

people-2592338_1280

Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van LegalWorld, lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Inderdaad, net zoals andere werknemers mag een student in principe niet tewerkgesteld worden op de 10 wettelijke feestdagen (behalve uiteraard de wettelijke uitzonderingen). De gewone regeling inzake de feestdagen geldt ook voor studenten. De werkgever moet met andere woorden de feestdagen en eventueel vervangende feestdagen betalen die in de periode van tewerkstelling vallen, terwijl de student niet moet komen werken.

Het loon voor een feestdag moet gelijk zijn aan het loon dat de student verdiend zou hebben indien hij op die dag werkelijk zou hebben gewerkt (basisloon + premies en voordelen in natura).

Opgelet: in bepaalde gevallen kan de student ook recht hebben op loon voor feestdagen die na het einde van de tewerkstelling vallen. Meer informatie hierover kan u vinden op SocialEye.

Bron: Chatvraag SocialEye

  596