Heeft de werknemer recht op klein verlet tijdens zijn vakantie?

Een werknemer neemt 3 weken vakantie. Zijn moeder overlijdt tijdens de eerste week. Verliest deze werknemer zijn recht op klein verlet of moet er een aantal dagen vakantie omgezet worden naar klein verlet?

Bij het overlijden van de moeder van de werknemer, kent de wet 3 dagen afwezigheid toe die worden genomen in de periode die begint op de dag van het overlijden, en eindigt op de dag van de begrafenis. De individuele arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, of collectieve overeenkomsten in de sector of in de onderneming kunnen evenwel in een gunstigere regeling voorzien.


Wanneer het overlijden zich nu voordoet tijdens een periode waarin de overeenkomst werd geschorst (zoals bij jaarlijkse vakantie), kan de werknemer zich echter niet beroepen op het klein verlet dat hij gebruikt zou hebben indien zijn arbeidsovereenkomst niet geschorst zou zijn. Hij kan geen aanspraak maken op het loon voor deze dagen. Men gaat er immers vanuit dat in dergelijke gevallen het doel van de wetgever bereikt werd, met name te voorkomen dat het werk een hindernis zou zijn voor de aanwezigheid van de werknemer op één of ander plechtigheid, of een oorzaak zou zijn voor het niet kunnen uitvoeren van bepaalde verplichtingen.

De werknemer in kwestie kan dus geen beroep doen op de 3 dagen klein verlet vermits de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis, volledig tijdens zijn vakantie valt.

Gepubliceerd op 26-11-2019

Berichttitel

Berichtomschrijving
  6601