Hebben studenten recht op klein verlet?

Een student vraagt bij zijn werkgever om klein verlet. Kan dit toegestaan worden en wat zijn de voorwaarden? Stel, de jobstudent in kwestie wordt per effectief gepresteerd uur uitbetaald. Moet de student dan betaald worden voor een volledige dag? Of stel dat deze op zaterdag werkt, ontvangt hij dan een toelage voor zaterdagprestaties?

Bron: Chatvraag SocialEye

Gepubliceerd op 19-02-2018

socialeye vraag en antwoord

Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van LegalWorld lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Arbeidsovereenkomstenwet

De Arbeidsovereenkomstenwet is van toepassing op personen die aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst. Ook studenten vallen hier onder. Zij hebben bijgevolg recht op klein verlet, zoals bepaald in art. 30 §1 van de arbeidsovereenkomstenwet.

Klein verlet

Artikels 29 en 30 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 (BS11 september 1963) vermelden zeer precies de verschillende gebeurtenissen die recht geven op kort verzuim. Voor elk van deze omstandigheden is vastgesteld wat het toegelaten aantal dagen afwezigheid is en op welk ogenblik deze dagen moeten worden genomen.

Eén en ander belet niet dat in een individuele of collectieve overeenkomst gunstigere bepalingen worden opgenomen. 

Hoe moet het loon berekend worden?

Het loon voor klein verlet wordt berekend zoals het loon voor feestdagen of vervangingsdagen. Dit moet gelijk zijn aan het loon dat de werknemer verdiend zou hebben indien hij op die dag werkelijk zou hebben gewerkt. Dit loon bestaat uit het basisloon en uit de premies en voordelen in natura (omgezet in geld), die de werknemer zou hebben ontvangen indien hij op de feestdag zou hebben gewerkt. 

Wanneer het loon van de werknemer per uur wordt berekend, heeft deze voor de feestdag recht op de betaling van zijn uurloon vermenigvuldigd met het aantal verloren arbeidsuren. Het uurgemiddelde van de premies wordt berekend over de betaalperiode die de feestdag voorafgaat.

  1100