Harmonisering afkopen van studiejaren voor pensioen: positieve impact op vergrijzingskost

studieMaandag hebben de Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en de Commissaris bij het Federaal Planbureau, Philippe Donnay het rapport ‘Een hervorming van de regularisatie van studieperiodes in de Belgische pensioenregelingen – Raming van de budgettaire effecten’ voorgesteld. Dit rapport bevestigt de positieve impact van deze hervorming op de vergrijzingskost.

De eerste conclusie die in het rapport van het Federaal Planbureau wordt getrokken over de impact van de harmonisering van het afkopen van de studiejaren voor het pensioen is dat, ondanks de opening van nieuwe rechten, onder meer voor de werknemers, deze hervorming geen negatieve budgettaire impact heeft voor de Federale Staat. Integendeel, de regularisaties zouden een opbrengst van meer dan een half miljard euro moeten opleveren uit bijdragen in de loop van de komende 5 jaren. De hervorming van het systeem van het afkopen van studiejaren laat zo toe om de stijging van de budgettaire vergrijzingskost nog verder te verlagen tussen 2017 en 2060. Ter herinnering, de vorige pensioenhervormingen van deze regering hadden reeds toegelaten deze stijging te verminderen met 1,9%. Het geheel van deze hervormingen heeft als bedoeling om de uittreedleeftijd uit de arbeidsmarkt te verhogen.

De pensioenen van de ambtenaren zullen stijgen!

De tweede conclusie van het rapport is dat de hervormingen, ondanks het feit dat ze positief zijn voor de begroting, niet leiden tot een verlaging van de pensioenbedragen en dit zelfs voor de ambtenaren die genieten van de diplomabonificatie. De ambtenaren zullen voortaan een bijdrage moeten betalen voor de regularisatie van hun studiejaren en, indien zij dat niet doen, kan het pensioenbedrag van sommigen van hen, zoals het rapport van het Federaal Planbureau benadrukt, dalen. Maar indien er rekening wordt gehouden met alle hervormingen die Daniel Bacquelaine heeft doorgevoerd (verhoging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het pensioen, hervorming van de diplomabonificatie voor de loopbaanvoorwaarde en de hervorming van het systeem van afkopen van studiejaren), zal de gecombineerde impact positief zijn voor het pensioen van de ambtenaren. Hun pensioenen zullen stijgen.

De Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE:

“Dit rapport bevestigt de positieve impact van onze hervorming op de vergrijzingskost op korte en lange termijn. De evolutie van deze kosten wordt afgeremd ten belope van 0,1% van het BBP in 2060 in vergelijking met een scenario zonder hervorming. Het geheel van de door de regering aangenomen hervormingen leidt niet tot een afname van de pensioenbedragen en dit zelfs voor de ambtenaren. Integendeel, hun pensioenen zullen stijgen!”

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Willy BORSUS:

“Het Federaal Planbureau vestigt de aandacht op het belang van de hervorming voor de zelfstandigen, omdat zij ervoor zorgt dat de pensioenen van de zelfstandigen betaalbaar blijven op lange termijn (netto besparing van 47 miljoen in 2060). Bovendien wordt in de studie ook de invoering vermeld van een rechtvaardig en billijk systeem voor de zelfstandigen. Tot op heden was, voor de zelfstandigen, de relatie tussen de inkomsten en hun kosten verschillend in functie van de periode waarin zij gestudeerd hadden, wat een verschil in behandeling creëerde onder de zelfstandigen. Dit verschil wordt uit de wereld geholpen, wat in het bijzonder interessant is voor de zelfstandigen die gestudeerd hebben tussen 1984 en 1996. Ik herinner eraan dat er momenteel 1.050.402 zelfstandigen zijn in België, onder wie 710.485 zelfstandigen in hoofdberoep.”

Bron: persbericht Daniel Bacquelaine 

>> Lees hierover ook onze eerdere berichten:

Pensioenzakboekje 2016Het pensioenzakboekje is een praktische leidraad voor iedereen die te maken heeft met pensioenregelingen. In afzonderlijke hoofdstukken wordt de pensioenregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, alsook de inkomensgarantie voor ouderen toegelicht.

De editie 2017, met de meest recente pensioenbedragen en de nieuwe pensioenmaatregelen, is nu verkrijgbaar.

> Meer informatie en bestellen kan via de webshop: Pensioenzakboekje 2017.

Gepubliceerd op 27-04-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  206