Gunstig advies NAR betaald educatief verlof

Computer - roomDe Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een gunstig advies gegeven over een ontwerp-KB dat binnen het stelsel van het betaald educatief verlof de bovengrens van het referteloon vastlegt. Dat is het ‘algemeen loonplafond’.


Voor het schooljaar 2015-2016 gaat het om 2.760 euro. We noteren dus geen indexaanpassing ten opzichte van het vorige schooljaar.

Dankzij de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor het stelsel van het betaald educatief verlof op 1 juli 2014 overgedragen aan de gewesten. Behalve voor de arbeidsrechtelijke aspecten en de regels inzake sociaal overleg. Aangezien de vaststelling van de bovengrens van het referteloon voor de terugbetaling aan de werkgevers een bepaling in verband met het loon is die bovendien betrekking heeft op de relatie tussen werkgever en werknemer, gaat het hier om een bevoegdheid die federaal gebleven is.

Het stelsel van het betaald educatief verlof geeft werknemers het recht om met behoud van loon op het werk afwezig te zijn om erkende opleidingen te volgen.

Bron: NAR-advies nr. 1.951 

Steven Bellemans

Gepubliceerd op 29-07-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  72