Grondwettelijk hof verwijst afwijkende opzegtermijnen naar de prullenmand

gavelHet Grondwettelijk hof heeft in een arrest van gisteren, 17 september 2015, twee bepalingen vernietigd uit de wet op het eenheidsstatuut van 26 december 2013.

Het betreft de bepaling die afwijkende opzegtermijnen toelaat voor werknemers die “gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen” één of meer van de volgende activiteiten uitvoeren: graafwerken, grondwerken, funderings- en verstevigingswerken, waterbouwkundige werken, wegenwerken, landbouwwerken, plaatsing van nutsleidingen, bouwwerken, … (art. 70 §4 van de wet op het eenheidsstatuut).
En daaraan gekoppeld de bepalingen uit het artikel die voorzien dat deze werknemers uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de ontslagcompensatievergoeding (art. 97 van dezelfde wet).

Het hof heeft evenwel geoordeeld dat gevolgen van de vernietigde bepalingen tot 31 december 2017 zullen gehandhaafd blijven.

Wordt zeker vervolgd …

Bieke Cauwenberghs

Bron: Gwh - Arrest nr. 116/2015 van 17 september 2015 (rolnummer 5951)

 Meer informatie over de afwijkende opzeggingstermijnen kan u vinden in SocialEye, onder andere:

Gepubliceerd op 18-09-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  138