Gids loonfiscaliteit in de ondernemingen 2020 is verschenen!

Gepubliceerd op 28-05-2020

De Gids voor loonfiscaliteit in ondernemingen informeert u over de fiscale bijzonderheden die verbonden zijn aan de uitbetaling van een bezoldiging. De inhoud van dit boek is bekeken vanuit praktisch oogpunt, waar mogelijk aangevuld met tabellen en voorbeelden.

Praktijkgerichtheid, volledigheid en toegankelijkheid voor al wie te maken krijgt met loonbeheer in België staan hierbij opnieuw voorop.

Nieuwigheden 2020

Onder andere volgende nieuwigheden werden mee opgenomen in de editie 2020:

• de verplichting tot het inhouden van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die door een verbonden buitenlandse vennootschap worden toegekend en de daaruit voortvloeiende verplichting tot het indienen van een fiscale fiche;
• de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor 180 overuren;
• de nieuwigheden wat betreft de structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, de vrijstelling voor overwerk, nacht- en/of ploegenarbeid, starterjobs, ... ;
• de door een circulaire aangebrachte toelichtingen bij “burgerlijke stand”;
• de fiscale behandeling van de “valse” hybride voertuigen;
• de nietigverklaring van de mobiliteitsvergoeding door het Grondwettelijk Hof;
• de vrijstelling van het gedeelte van de opzeggingsvergoeding dat als opleidingsbudget wordt betaald of ter beschikking gesteld;
• de spreiding van de vrijstelling voor sociaal passief in het kader van het eenheidsstatuut ...

De informatie en de bedragen in dit boek zijn van toepassing op de inkomsten van 2020 (aanslagjaar 2021). De informatie over de fiscale fiches is van toepassing op de inkomsten van 2019 (aanslagjaar 2020) en is in overeenstemming met de laatste administratieve richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Auteurs

De Gids voor loonfiscaliteit in de ondernemingen wordt opgemaakt door Partena Professional, en treedt in de voetsporen van de Gids voor sociale reglementering in ondernemingen, een werk dat sinds 30 jaar naar waarde geschat wordt door een groeiend lezerspubliek voor wie het sociale recht tot hun vak behoort.

Ook deze gids is gebaseerd op een gedeelde en rijke praktijkervaring met de onderwerpen die aan bod komen, en die de auteurs samen met het ganse team van juridische adviseurs van het Sociaal Secretariaat van Werkgevers Partena opgebouwd hebben.

Uitgave 2020

  240