Geldt het systeem van glijdende werktijden ook voor deeltijdse werknemers?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk werd een wettelijk kader ingesteld voor de glijdende werkroosters. Binnen welke grenzen kan een deeltijdse werknemer volgens een glijdend uurrooster werken? Een kleine verduidelijking.

Bron: Chatvraag SocialEye

Gepubliceerd op 24-09-2018

socialeye vraag en antwoord

Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van LegalWorld lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Wat zijn glijdende werkroosters?

Het glijdend werkrooster bevat vaste periodes waarbinnen de werknemer verplicht aanwezig en ter beschikking van de werkgever moet zijn (=stamtijd) en variabele periodes waarbinnen de werknemer zelf het begin en het einde van zijn werkdag en van zijn pauzes kiest (=glijtijd).

De stam- en glijtijden geven de werknemers een zekere vrijheid om hun eigen arbeidsrooster op te stellen... maar zij moeten bij het opmaken van hun glijdende werktijden wel nog steeds rekening houden met de noodwendigheden die zijn verbonden aan de arbeidsorganisatie in hun onderneming (bv. continuïteit van de dienstverlening), de vereisten van hun functie en de gerechtvaardigde vragen van de werkgever (bv. een vergadering op het einde van de dag).

Op wie zijn de glijdende werkroosters van toepassing?

Het stelsel van glijdende werktijden kan voor twee categorieën van werknemers worden toegepast:

  1. voltijdse tewerkgestelde werknemers;
  2. deeltijds tewerkgestelde werknemers met een vast rooster. Glijdende werktijden zijn daarentegen niet verenigbaar met een variabele deeltijdse arbeidsregeling, aangezien in die situatie de werkgever zelf het arbeidsrooster bepaalt en meedeelt aan de werknemer.

Om te weten of de deeltijds tewerkgestelde werknemer in het kader van een vast rooster moet worden tewerkgesteld in dezelfde tijdvakken als die voor voltijdse werknemers onderscheiden we daarom 2 hypothesen:

  • indien de werknemer hetzelfde aantal uren per dag presteert als een voltijdse werknemer maar verdeeld over minder dagen per week, dan kan deze werknemer tewerkgesteld worden binnen dezelfde stam- en glijtijden;
  • indien de werknemer minder uren per dag werkt maar verdeeld over hetzelfde aantal dagen als een voltijdse werknemer, dan moet de werkgever verschillende stam- en glijtijden voorzien om deze werknemer met glijdende werktijden te werk te stellen.

Gevolgen voor werken met glijdende werkroosters

De arbeidsovereenkomst van deeltijdse werknemers met een vast rooster moet in ieder geval worden aangepast teneinde te vermijden dat de uren die worden gepresteerd boven het vaste rooster vermeld in de arbeidsovereenkomst zouden worden beschouwd als bijkomende uren die recht geven op een overloon boven het krediet van overuren.

In geen geval mag de dagelijkse arbeidsduur voor de deeltijdse werknemer langer zijn dan 9 uur en wekelijks langer dan 45 uur, ongeacht de gemiddelde arbeidsduur die in de onderneming van kracht is.

 

  1472