Geen extra maatregelen om elektronische maaltijdcheque te promoten

MaaltijdchequesWerkgevers moeten vóór 1 oktober 2015 de overstap maken van papieren naar elektronische maaltijdcheques. Die deadline nadert, maar uit een schriftelijke vraag in de Kamer blijkt dat maar liefst een kwart van de werkgevers de overstap nog niet heeft gemaakt. In het slechtste geval zou het gaan om 180.000 werknemers.

Minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, benadrukt dat de veralgemening van de elektronische maaltijdcheques en het verdwijnen van de papieren cheques op 1 januari 2016 al werd meegedeeld in een KB van 29 juni 2014. Dit besluit werd op 24 juli 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dus kregen alle betrokkenen volgens de minister ruimschoots de tijd om te anticiperen op de nieuwe regels.

Er komen dan ook geen bijkomende maatregelen om werkgevers aan te sporen om over te stappen op de elektronische maaltijdcheque.

Enkele cijfers, op basis van de informatie van de uitgevers van elektronische maaltijdcheques:

  • Op 30 mei 2015 levert ongeveer 74,72% van de werkgevers die voorzien in maaltijdcheques, deze cheques op een elektronische maaltijdchequekaart af.
  • Van alle werknemers die recht hebben op maaltijdcheques krijgen 93,27% of 1.552.864 deze cheques elektronisch.
  • Het aantal werkgevers met minder dan 50 werknemers dat is overgeschakeld op elektronische maaltijdcheques, is sterk toegenomen - maal 9,2 sinds eind 2012. En het aantal werknemers dat in dat soort bedrijven elektronische maaltijdcheques ontvangt, is zelfs nog sterker toegenomen - maal 12,55 sinds eind 2012.
  • 4 ondernemingen  - Edenred, Sodexho, Monizze en SCAN ID - zijn erkend om elektronische maaltijdchequekaarten uit te geven. De uitgevers rekenen administratiekosten aan.

Let op! De afspraken tussen uitgevers, werkgevers en handelaars worden niet gereguleerd door de overheid. Het komt de werkgevers en handelaars toe de grootorde van de door de uitgevers aangerekende administratie- en transactiekosten vrij te onderhandelen. ‘Wij zijn niet van oordeel dat de overheid hier reglementerend moet optreden’, aldus De Block.

Steven Bellemans

Bron: Vraag nr. 366 over ‘elektronische maaltijdcheques’ van Werner Janssen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Meer informatie over maaltijdcheques kan u terugvinden op SocialEye, onder andere:

Gepubliceerd op 21-09-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  77