Flexibele opname thematische verloven en 1/10e ouderschapsverlof

Twee wetten van 2 september 2018 wijzigen één en ander met betrekking tot de opname van thematische verloven. Enerzijds wordt het mogelijk om de thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof) flexibel op te nemen en beter te spreiden in de tijd. Anderzijds wordt het mogelijk om het ouderschapsverlof als een 1/10e vermindering op te nemen: een halve dag per week of één dag om de twee weken.

Gepubliceerd op 17-10-2018

Redactie LegalWorld
vrouw en kind met popcorn

Flexibele opname thematische verloven

Ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand

Binnen de huidige regels moeten thematische verloven worden opgenomen op vaste dagen in de week, en steeds op dezelfde manier. Altijd vertrekkend vanuit de redenering van de werkweek. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een week twee dagen op te nemen en in de week die daarop volgt geen enkele dag.

Daar komt nu verandering in. Werknemers krijgen meer vrijheid om de opname van hun thematisch verlof af te stemmen op hun persoonlijke noden en wensen. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders in co-ouderschap hun verlof voor opvoeding of medische bijstand flexibel invullen. En de werkgever krijgt de kans om arbeid flexibel in te zetten.

Met akkoord van de werkgever, kan dus voorzien worden om de opname van het thematisch verlof over een bepaalde periode te spreiden. Volgende mogelijkheden worden voorzien:

  • halftijds ouderschapsverlof: opsplitsing in maanden (in plaats van perioden van minimaal 2 maanden);
  • voltijds ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand: opsplitsing in weken (in plaats van maanden).

Opgelet: er moeten nog enkele koninklijke besluiten aangepast worden voor effectief gebruik gemaakt kan worden van deze kortere periodes. Momenteel kan dit dus nog niet aangevraagd worden bij de RVA.

Er wordt ook voorzien dat een werknemer bij een vermindering van prestaties (met 1/2e of 1/5e), mits akkoord van de werkgever, kan kiezen om deze vermindering te spreiden over de overeengekomen periode. Dit voor zover het gemiddelde van de verminderde arbeidsprestaties overeenkomt met de toegestane vermindering van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse baan, en de overeengekomen periode minstens een maand of een veelvoud daarvan bedraagt.
Bijvoorbeeld een spreiding van halftijds ouderschapsverlof over een periode van maximaal 8 maanden, waarbij de ene maand voltijds gewerkt wordt, en de volgende maand niet gewerkt wordt.

Palliatief verlof

Ook palliatief verlof in de vorm van een 1/5e of 1/2e vermindering kan flexibeler opgenomen worden. Mits akkoord van de werkgever, kan de vermindering gespreid worden over een periode van een maand. Dit voor zover het gemiddelde van de verminderde prestaties overeenkomt met de vermindering van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse baan.

Deze wijziging is in werking getreden op 6 oktober 2018.

Invoering 1/10e ouderschapsverlof

Op dit moment kan een werknemer zijn ouderschapsverlof voltijds, halftijds of één dag per week opnemen. Daar komt nu dus een vierde opnamemogelijkheid bij: een vermindering van de prestaties met 1/10e.

De werknemer zal zijn arbeidstijd dus kunnen verminderen met een halve dag per week of één dag om de twee weken, en dit gedurende 40 maanden. Wellicht zal ook hier een akkoord van de werkgever nodig zijn.

Eén en ander moet nog uitgewerkt worden in uitvoeringsbesluiten. Momenteel kan dus nog geen 1/10e ouderschapsverlof aangevraagd worden.

  2011