Flexi-jobwerknemers tewerkstellen, kan enkel in de horeca

Flexi-jobsDeze week verscheen in het Belgisch Staatsblad - nog maar eens - een wet met “diverse bepalingen inzake sociale zaken” (Wet 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26 november 2016). In een periode die wordt gekenmerkt door windstilte wat de sociaalrechtelijke wetgeving betreft, springt die wet met zijn vernieuwende flexi-job, flexiloon, flexivakantiegeld, flexi-jobwerknemer en flexi-jobarbeidsovereenkomst in het oog.
 
Waarover gaat het? 
Er wordt een nieuwe vorm van arbeidsrechtelijke tewerkstelling uitgewerkt met daaraan gekoppeld een specifieke behandeling op het vlak van de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Maar let op! De nieuwe regeling is enkel van toepassing op werknemers en werkgevers die vallen onder het paritair comité nr. 302 voor het hotelbedrijf, zeg maar: de horeca. Ook wanneer in die sector met uitzendkrachten gewerkt wordt, kan de nieuwe regeling toegepast worden. Los van de nieuwe vorm van arbeidsrechtelijke tewerkstelling stelt de zo pas gepubliceerde wet voor de horeca ook een meer voordelige overurenregeling in.
 
De Raad van State heeft ernstige twijfels bij de beperking van de regelingen tot de horecasector. In zijn advies is vermeld dat, spijts de verantwoording die in de memorie van toelichting wordt gegeven voor de beperking van het toepassingsgebied van de regeling, het zeer de vraag is of de ontworpen regeling de toets aan het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod kan doorstaan.
 
Wat de andere sectoren betreft, staat in de federale regeringsverklaring van 14 oktober 2014 weliswaar dat “de regering alle aspecten van de mogelijke uitbreiding van het nieuwe stelsel van gelegenheidsarbeid voor de horeca naar de handel en bouwsector” onderzoekt. Maar het is onwaarschijnlijk dat een dergelijke uitbreiding er in de nabije toekomst zal komen.

Deze tekst is een overname van SoCompact, het e-zine van Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

Auteur: Ann Taghon

Meer info op SocialEye in het artikel Flexiloon en overuren in de horecasector volledig vrij van belasting 

Gepubliceerd op 28-11-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  81