Elektronisch proces-verbaal in sociaal strafrecht opnieuw uitgesteld

De praktische toepassing van het uniform elektronisch proces-verbaal in het sociaal strafrecht vlot niet. Daarom wordt de bestaande overgangsregeling opnieuw verlengd met 1 jaar. Zonder onderbreking.Tot 31 december 2016 kan men het zogenaamde e-pv op papier ondertekenen met een handgeschreven handtekening.Een programmawet heeft in 2012 al de basis gelegd voor het uniform elektronisch proces-verbaal in het sociaal strafrecht. Een uitvoeringsbesluit heeft later onder andere de sociaal inspecteurs aangeduid van de sociale inspectiediensten die hun processen-verbaal tot vaststelling van inbreuken elektronisch moeten aanmaken.Het wijzigings-KB van 18 december 2015 treedt in werking op 31 december 2015.

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek, BS 24 december 2015

Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 (art. 85 ev. PW I)

Gepubliceerd op 02-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  59