Eindejaarspremie, een leuk extraatje op het einde van het jaar

CadeauHet einde van het jaar is in zicht en daarmee komen de eindejaarspremies er (hopelijk) aan.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Er bestaat geen algemeen wettelijke verplichting die de betaling van een eindejaarspremie oplegt aan de werkgever. Maar in de praktijk hebben veruit de meeste bedienden en arbeiders recht op een eindejaarspremie. Dit recht werd in dat geval vastgelegd in een CAO, in het arbeidsreglement of in je arbeidsovereenkomst.

Het recht op een eindejaarspremie is echter niet absoluut. In veel gevallen zijn een hele reeks toekenningsmodaliteiten voorzien.

Vaak voorkomende voorwaarden zijn:

  • in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de premie;
  • een minimum aantal gewerkte en/of gelijkgestelde maanden in het betreffende jaar;
  • eventuele pro rata betalingen bij ontslag door de werkgever (of de werknemer);
  • geen uitbetaling wanneer de werknemer zelf ontslag neemt;
  • bijzondere regelingen voor overleden werknemers, gepensioneerden, ...

Het komt doorgaans ook voor dat de CAO voorziet dat de werknemer geen recht meer heeft op een eindejaarspremie wanneer deze wordt ontslagen om een dringende reden.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De formule voor de vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie kan verschillen van sector tot sector. Meestal is de eindejaarspremie een forfaitair bedrag dat gelijk is aan een volledig maandloon van de werknemer of een deel ervan en wordt de eindejaarspremie uitgedrukt in een aantal uren loon of in een percentage van het maandloon of nog van de jaarlijkse brutobezoldiging.

Op de eindejaarspremie worden socialezekerheidsbijdragen ingehouden, zowel in hoofde van de werkgever als in hoofde van de werknemer.
Op fiscaal vlak is de eindejaarspremie onderworpen aan het voorheffingspercentage dat van toepassing is op de uitzonderlijke vergoedingen en uitkeringen. Dit betekent dat de eindejaarspremie zwaarder belast zal worden dan het gewone loon.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald ?
De uitbetaling van de eindejaarspremie valt meestal samen met de loonuitbetaling in december.

Meer informatie
Eindejaarspremies 2015Voor alle info rond eindejaarspremies per sector, zie het boek Eindejaarspremies 2015.

Heel wat werknemers krijgen in de dure eindejaarsperiode een welkom extraatje: de eindejaarspemie of dertiende maand. Een belangrijke vraag voor de werkgevers hierbij is: wie heeft recht op een dergelijke premie? Een afdoend antwoord kan u vinden in dit dossier.

Naast een overzicht van alle sectorale CAO’s die eindejaarspremies bevatten, gaan we ook dieper in op volgende problemen: Welke reglementering is toepasbaar in welke onderneming?; Is een eindejaarspremie loon?; Is de eindejaarspremie deelbaar of ondeelbaar?

Dit dossier helpt u als werkgever zonder kleerscheuren door de eindejaarsperiode.

Gepubliceerd op 07-12-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  197