Eerste hulp voor ondernemers die getroffen worden door het terreuralarm

Terreurdreiging en invloed op ondernemingenDe Veiligheidsraad besliste om het veiligheidsniveau voor gans het Brussels Gewest op niveau 4 te houden, dat is het hoogste niveau. Onder meer het metroverkeer, scholen en heel wat openbare diensten en attracties zullen daardoor dicht blijven.

Omdat er veel vragen zijn over wat ondernemers moeten doen, opende UNIZO een speciale webpagina. Daarop vinden ondernemers antwoorden op vragen als ‘Moet ik mijn personeel betalen als ik mijn winkel sluit omwille van de terreur?’, ‘Heb ik recht op compensaties?’. De informatie wordt up-to-date gehouden. 
 

U heeft een onderneming gevestigd in Brussel, wat moet u weten?
 
Bent u verplicht uw zaak te sluiten?
 
De veiligheidsraad besliste om naast scholen en openbare voorzieningen ook winkelcentra, markten en sport- en ontspanningsvoorzieningen in Brussel te sluiten.
 
In alle andere gevallen beslist u zelf of uw bedrijf, winkel of horecazaak geopend blijft. Het verhoogde terreuralarm houdt op de andere locaties dus geen verplichting in om uw zaak te sluiten. Doordat heel wat diensten in Brussel gesloten zullen blijven, zal dat wellicht ook zijn effect hebben op het bedrijfsleven. Bevindt uw zaak zich op een drukke plaats (toeristische zone, winkelcentrumof winkelkern) dan is er een hoger risico. U moet dus zelf een inschatting maken of u uw zaak al of niet te sluiten. Er is geenszins reden tot paniek! Het terreuralarm moet niettemin ernstig genomen worden en kan leiden tot vervelende gevolgen voor uw zaak.
 
Hou daarbij rekening met de situatie van het openbaar vervoer: in Brussel-centrum rijdt er geen metro. Er rijden wel treinen en bussen.
 
Wat met uw personeel?
 
Indien u personeel heeft, is het aan te raden hen goed in te lichten en aan te geven wat uw verwachtingen zijn op vlak van aanwezigheid op de werkvloer. Stel uw medewerkers gerust. Toon begrip voor de twijfel en angst die mogelijks heerst. Biedt indien mogelijk ook flexibele oplossingen aan wanneer uw medewerkers hier om vragen.
 
De gevolgen van het terreuralarm op uw werkgeversverplichtingen hangen af van de activiteit van uw onderneming en de locatie en vooral van de vraag of het al dan niet onmogelijk is voor de werknemers om te werken. Zaken of ondernemingen die hun activiteit verplicht moeten stilleggen, kunnen zich op overmacht beroepen. De personeelsleden die als gevolg van deze onverwachte omstandigheden onmogelijk tewerkgesteld kunnen worden, moeten niet betaald worden. De RVA kan deze werknemers wel een tijdelijke werkloosheidsvergoeding toekennen. De werkgever moet hiertoe de RVA inlichten. Meer informatie hierover kan u hier vinden.
 
Er zijn ook verschillende zaken en ondernemingen in Brussel die formeel niet door de autoriteiten verplicht worden om te sluiten, maar die eigenlijk niet anders kunnen. UNIZO zal aan de RVA vragen om de tijdelijke werkloosheid ook in deze ondernemingen toe te laten voor de personeelsleden die niet kunnen worden tewerkgesteld.
 
En uw klanten?
 
U kan best uw klanten informeren over wat u doet, via een mail, uw website en etalage. Leg daarbij de nadruk op:

  • de continuïteit van uw zaak: in veel gevallen zal het business as usual zijn
  • de eventuele extra beveiligingsmaatregelen die u desgevallend neemt. Registratie van namen, verplicht aanbellen, …
  • de alternatieven die u biedt om uw klanten te bedienen (bereikbaarheid).
  • zeker als u met buitenlandse klanten en leveranciers werkt kan u best informeren, gezien de buitenlandse media uitgebreid bericht hebben over de situatie in België en Brussel
     

U moet uw zaak sluiten omwille van het terreuralarm: 

heeft u recht op compensaties?
Momenteel is daar niet specifieks voor voorzien. Maar afhankelijk van hoelang het terreuralarm blijft duren zal Unizo de economische schade opmeten en desgevallend passende compensaties vragen
 

moet u uw personeel uitbetalen?
Dit hangt af van de vraag of het al dan niet onmogelijk is voor de werknemers om te werken. Zie de uitleg hierboven.
 

U levert goederen of diensten in Brussel: wat zijn uw rechten en plichten?
 
Stel dat u niet gevestigd bent in het Brussels Gewest, maar u moet er wel goederen leveren of u voert er wel opdrachten uit (aanneming, consultancy,...), moet u die verder uitvoeren?
 
In principe wel. Als u een contract heeft, dan moet u dat normaal gezien blijven uitvoeren. Maar check toch even de algemene voorwaarden of de kleine lettertjes. Misschien voorzien die wel een afwijking voor uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als de veiligheid in het gedrang komt. Ga ook na of er gevallen van overmacht bepaald zijn die toelaten dat het contract (tijdelijk) niet uitgevoerd wordt (of moet worden). Los daarvan neemt u best even contact met uw klant of opdrachtgever om goede afspraken te maken en te zien of een uitstel mogelijk of wenselijk is.
 
Kan u van gunstmaatregelen genieten als u investeert in veiligheid?
 
Ja, u kan genieten van fiscale aftrek. Lees er hier alles over.

Bron: Website Unizo 

Gepubliceerd op 23-11-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  85