Doelgroepenbeleid na de regionalisering: een overzicht

oud en jongDoor de zesde staatshervorming werden op 1 juli 2014 belangrijke bevoegdheden overgeheveld naar de regio’s. In deze nota gaat Acerta dieper in op de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. Zowel in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, als de Duitstalige Gemeenschap is een regionaal beleid in ontwikkeling of is de uitvoering ervan recent gestart. Deze nota focust op de invoering van regionale tewerkstellingsmaatregelen voor bepaalde doelgroepen en geeft een stand van zaken.

De regionalisering van het doelgroepenbeleid heeft voor Acerta potentieel de grootste impact: het gaat om de lastenverlaging in de vorm van RSZ-verminderingen en premies (o.a. werkuitkering) die worden toegekend voor bepaalde doelgroepen. Cruciaal hierbij te vermelden is dat elke regio een eigen doelgroepenbeleid kan uitwerken en andere toepassingsregels en verminderingsbedragen kan bepalen. Vandaag stellen we vast dat de regionale verschillen toenemen en dat dit gevolgen heeft naar de administratieve en loontechnische opvolging. Zoals bijvoorbeeld in situaties waarin de werknemer gedomicilieerd is in een bepaald gewest en tewerkgesteld wordt in een ander.

Concreet werden volgende stelsels van lastenverlaging voor doelgroepen naar de regio’s overgeheveld:

 • Jongeren
 • Ouderen
 • Langdurig werkzoekenden:
  • Het Activa-plan: Activa, Activa start en Activa verminderd arbeidsgeschikt
  • Sociale inschakelingseconomie (sine)
  • Doorstromingsprogramma’s
 • Gesubsidieerde contractuelen (gesco)
 • Mentoren via mentorkorting
 • Werknemers van bedrijven in herstructurering
 • Huispersoneel
 • Onthaalouders in kinderopvangvoorzieningen
 • Kunstenaars

In deze nota vindt u een stand van zaken in de verschillende regio's:

Regionalisering door de Zesde Staatshervorming - Focus op doelgroepenbeleid 

Nele Mertens

Juridisch adviseur Acerta

Gepubliceerd op 22-11-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  99