DmfA 2e kwartaal 2015: uitstel bij collectieve sluiting

Ondernemingen moeten hun kwartaalaangifte bij de RSZ (DmfA) indienen uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft. Ook de bijdragen moeten binnen dezelfde termijn betaald worden. Concreet betekent dit dat de aangifte en de bijdragen voor het 2e kwartaal ten laatste op 31 juli 2015 aan de RSZ moeten toekomen.
  Maar voor de ondernemingen die in juli een periode van collectieve sluiting hebben voorzien, is het moeilijk om deze termijn na te leven. Daarom voorziet de RSZ in dit geval een extra termijn: de aangifte en de betaling van de bijdragen voor het 2kwartaal 2015 moeten ten laatste op 13 augustus 2015 bij de RSZ toekomen.

Gepubliceerd op 24-08-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  63