Dit verandert er in september voor u als werkgever

Een nieuwe maand brengt opnieuw nieuwe maatregelen met zich mee. Annelies Bries, juridisch adviseur bij Acerta, geeft een overzicht van de voornaamste sociaaljuridische wijzigingen in september.

Gepubliceerd op 31-08-2020

lightbulb-2692247_1920

Nieuwe spelregels tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 september 2020 wijzigen de spelregels voor bedrijven die beroep willen doen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona). Enkel de uitzonderlijk hard getroffen bedrijven of sectoren kunnen dan nog beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daartoe behoren bedrijven die in het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% van het totale aantal arbeidsdagen als tijdelijke werkloosheid heeft aangegeven bij de RSZ, of bedrijven die tot een sector behoren die erkend wordt als uitzonderlijk hard getroffen. Er bestaat ondertussen een lijst van uitzonderlijk hard getroffen sectoren. 

In andere gevallen kan je beroep doen op economische werkloosheid. Er is een overgangsregeling om de overgang naar dit systeem eenvoudig te laten verlopen, die verschillend is voor arbeiders en bedienden.

De overgangsregeling sluit het beroep op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet uit. Dat blijft mogelijk voor klassieke overmachtsituaties zoals een brand, of als je werknemer je een quarantaine-attest voorlegt, bijvoorbeeld bij de terugkeer uit een oranje reiszone. 

Vlaamse aanmoedigingspremie bij 1/10 ouderschapsverlof

Vanaf 1 september kunnen werknemers die 1/10 ouderschapsverlof nemen, beroep doen op een Vlaamse aanmoedigingspremie. Dat is een aanvullende uitkering die je werknemer van de Vlaamse overheid krijgt, bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA. De aanvraag is mogelijk voor 1/10 ouderschapsverloven die aangevraagd worden op of na 1 september, of die nog steeds lopen op 1 september.

Nieuw thematisch verlof: mantelzorgverlof

Je werknemer heeft vanaf 1 september de mogelijkheid om mantelzorgverlof te vragen. Ze kunnen mantelzorgverlof nemen om hulp of bijstand te verstrekken aan een als zorgbehoevend erkend persoon. Je voltijdse en deeltijdse werknemers kunnen hun loopbaan dan volledig schorsen gedurende één maand per zorgbehoevende persoon. Een voltijdse werknemer kan ook kiezen voor een halftijdse of 1/5 vermindering van zijn loopbaan gedurende twee maanden per patiënt. In een volledige loopbaan mag er maximum 6 maanden gebruik gemaakt worden van het voltijds mantelzorgverlof. Indien de prestaties slechts verminderd worden met 1/2 of 1/5, dan kan dat gedurende maximum 12 maanden over de gehele loopbaan. 

Vlaamse aanmoedigingspremie bij arbeidsduurvermindering verlengd tot 31 december 2020

De Vlaamse overheid heeft de uitgebreide voorwaarden rond de Vlaamse aanmoedigingspremie verlengd tot en met het einde van het jaar.

Wanneer ondernemingen de arbeidsduur van hun werknemers verminderen vanwege een substantiële daling van minstens 20% van de omzet, productie of het aantal bestellingen, dan kunnen de werknemers aanspraak maken op de aanmoedigingspremie. De daling moet plaatsvinden in de maand waarin de arbeidsduurvermindering start, ten opzichte van dezelfde maand van het jaar voordien, en de werkgever moet dit kunnen aantonen. De werkgever moet trouwens ook aantonen dat hij maatregelen heeft genomen met betrekking tot de arbeidsherverdeling, en er moet natuurlijk ook een link zijn met de impact van (maatregelen tegen) het coronavirus.

  907