Dit verandert er in oktober voor u als werkgever

Een nieuwe maand brengt opnieuw nieuwe maatregelen met zich mee. Amandine Boseret, juridisch adviseur bij Acerta, geeft een overzicht van de voornaamste sociaaljuridische wijzigingen in oktober.

Gepubliceerd op 01-10-2020

lightbulb-2692247_1920

Quarantainemaatregelen

Quarantaine 

De quarantaineperiode wordt verlaagd van 14 dagen naar 7 dagen. Dat werd beslist op de Nationale Veiligheidsraad op 23 september 2020. Als je werknemer een risico loopt op een coronabesmetting (bijvoorbeeld bij terugkeer uit een rode zone) of symptomen van het coronavirus vertoont, moet hij/zij in quarantaine geplaatst worden voor 7 dagen. Na 5 dagen moet je werknemer een test afleggen. Als die test negatief is, loopt de quarantaine af na die 7 dagen. In het andere geval, als de test positief is, dan zal de werknemer voor een bijkomende periode van 7 dagen in quarantaine worden geplaatst. 

Wat als je werknemer in quarantaine moet? Er zijn twee situaties: 

  • Als je werknemer van thuis uit kan werken, dan kunnen de werkprestaties geleverd blijven worden en het loon wordt verder betaald. 
  • Als je werknemer niet van thuis uit kan werken, dan kan hij gedurende 7 dagen op tijdelijke werkloosheid geplaatst worden (eventueel verlengd met 7 dagen indien hij positief test).

Oranje zone: geen verplichte quarantaine

Een andere wijziging die de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft, is met betrekking tot de reiszones. Als je werknemer op vakantie gaat naar een oranje zone, dan wordt het niet langer aangeraden om in quarantaine te gaan en een coronatest te laten afnemen bij terugkeer.

Bij terugkeer uit een rode zone is het wel nog steeds verplicht om in quarantaine te gaan, maar nu dus gedurende 7 dagen (i.p.v. 14 dagen). De verplichte quarantaine is trouwens niet van toepassing wanneer werknemers een zelfbeoordelingsformulier invullen en aantonen dat het risico op besmetting miniem is.

Zie ook: "Coronavirus COVID-19: De versoepeling ‘die er geen is’: situatie op 1 oktober"

Meer ademruimte voor ‘professionele’ evenementen

Evenementen die georganiseerd worden door professionals (feestjes, recepties) kunnen georganiseerd worden zonder maximumaantal aanwezigen dat op nationaal niveau wordt opgelegd. Traiteurs en organisaties actief in de evenementensector zullen dus meer ademruimte krijgen. De regels en protocollen uit de horecasector moeten wel nageleefd worden. Dansfeesten zijn echter nog steeds verboden.

Einde corona-ouderschapsverlof en gelijkstelling tijdelijke werkloosheid

Corona-ouderschapsverlof

Het corona-ouderschapsverlof, dat al verlengd werd tot en met 30 september 2020, loopt nu af. Er bestaan heel wat alternatieven voor het corona-ouderschapsverlof. Er bestaan heel wat alternatieven voor het corona-ouderschapsverlof.


Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid wegens corona werd, voor het vaststellen van vakantierechten al gelijkgesteld met werken tot 30 juni. Hoe de situatie na 30 juni in elkaar zat, was tot voor kort nog onduidelijk. Op 24 september werd echter het koninklijk besluit gepubliceerd waarin staat dat de periode tijdelijke werkloosheid wegens corona van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus ook gelijkgesteld wordt met werken voor het vaststellen van de vakantierechten in 2021.

Zie ook: "Coronavirus COVID-19: coronawerkloosheid in juli en augustus telt mee voor opbouw vakantierechten"

Toekomstige maatregelen

Er zijn ook enkele maatregelen die op de planning staan, maar waarover nog geen beslissing gevallen is:

  • Neutralisatie van een periode van coronaouderschapsverlof om een nieuw tijdskrediet te kunnen nemen.
  • Verlenging van een eenvoudigere procedure voor economische werkloosheid voor bedienden.

Nieuwe wachtdienst voor aangifte zeer ernstige arbeidsongevallen

Vanaf 1 oktober zal een telefonische aangifte van zeer ernstige arbeidsongevallen ook mogelijk zijn buiten de kantooruren dankzij een nieuwe wachtdienst. Je kan de inspecteur van wacht bereiken via een oproepnummer (Nederlandstalig: 02 235 53 00, Franstalig: 02 235 55 44).

Gebeurt er een zeer ernstig arbeidsongeval? Dan moet je als werkgever onmiddellijk het ongeval aangeven bij de Dienst voor Toezicht en Welzijn op het Werk. 

  1416