Dit verandert er in maart 2020 voor u als werkgever

In maart veranderen er enkele zaken voor u als werkgever. Hieronder geeft Nele Mertens, juridisch adviseur bij Acerta, een overzicht van de opvallendste veranderingen.

Gepubliceerd op 03-03-2020

lightbulb-2692247_1920

Tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich snel in Europa. Dat heeft een impact op de economie. De kans wordt reëel dat het virus ook gevolgen heeft op jouw onderneming. Maar welke rechten en plichten heb je dan als werkgever? Minister van werk, Nathalie Muylle, heeft verklaard dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk wordt. De RVA heeft daarop een instructie verspreid met situaties waarin je beroep kan doen op die tijdelijke werkloosheid. U leest er hier meer over.

Meldingsplicht bij detachering naar Nederland

Vanaf 1 maart 2020 ben je verplicht om op voorhand te melden wanneer je je medewerkers naar Nederland uitstuurt voor een tijdelijke opdracht. Je zal dit moeten melden via de webapplicatie postedworkers.nl.

Indexering van de sociale uitkeringen en lonen van socialprofitsector

De spilindex werd voor overheidswedden en sociale uitkeringen een maand eerder dan voorzien overschreden. Hierdoor zullen de sociale uitkeringen en de lonen van de socialprofitsector moeten worden geïndexeerd.

Verandering naar zomeruur

Elk jaar wordt de klok een uur vooruit gezet met gevolgen voor de werknemers die ’s nachts werken. Zij werken die nacht immers een uur minder dan normaal. De verandering van uur vindt dit jaar plaats op de nacht van 28 maart op zondag 29 maart.

Als jouw medewerkers op maandbasis worden uitbetaald, dan is er geen impact op de uitbetaling. Als jouw medewerkers op uurbasis worden betaald, dan heeft de omschakeling wel gevolgen. Om te compenseren voor het feit dat ze slechts 7 uur in plaats van 8 uur werken, is het aangeraden om dezelfde medewerkers tewerk te stellen tijdens de nacht van omschakeling naar het winteruur.

  437