Dit verandert er in juli voor u als werkgever

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van het ‘coronavirus’. Allerlei maatregelen werden in een snel tempo genomen, en ook de toekomst laat zich nog kenmerken door (nieuwe) maatregelen. Annelies Bries, juridisch adviseur bij Acerta, geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen in juli die een impact hebben op werkgevers.

Gepubliceerd op 29-06-2020

lightbulb-2692247_1920

Wijzigingen vanaf juli

Verlenging corona-ouderschapsverlof

Het corona-ouderschapsverlof wordt verlengd tot en met 30 september 2020. De voorwaarden om corona-ouderschapsverlof op te nemen wijzigen ook: alleenstaande ouders en ouders van een kind met een beperking kunnen nu ook voltijds corona-ouderschapsverlof aanvragen en hebben recht op een verhoogde uitkering.

Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona)

Ook het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht wordt voor alle werkgevers verlengd tot en met 31 augustus. Voor werkgevers uit sectoren in moeilijkheden gebeurt de verlenging tot 31 december. Vanaf 1 september wordt een overgangsmaatregel voorzien voor de andere bedrijven. Bedrijven met een omzetdaling van 10% zullen gebruik kunnen maken van een specifieke vorm van economische werkloosheid. De werknemer zal twee dagen opleiding volgen per maand werkloosheid, en ontvangt 70% van zijn laatste geplafonneerde loon.

Daling vrijgestelde kilometervergoeding

Vanaf 1 juli 2020 wordt de vergoeding voor dienstverplaatsingen vrijgesteld tot 0,3542 euro per kilometer. Dit is wanneer werknemers hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in opdracht van de werkgever. Werkgevers kunnen ofwel de werkelijke gemaakte kosten vergoeden, ofwel een forfaitaire kilometervergoeding toekennen. Het bedrag van die forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd, en bedraagt voor de periode van 1 juli 2020 t.e.m. 30 juni 2021 0,3542 euro per kilometer (wat een daling is ten opzichte van het vorig bedrag). 

Werkgeverstussenkomst bij bus, tram en metro

Vanaf 1 juli zijn werkgevers een werkgeverstussenkomst verschuldigd vanaf de eerste kilometer woon-werkverkeer afgelegd met de bus, tram, metro of waterbus. Vroeger was dat pas vanaf 5 kilometer. Dit werd vorig jaar al besloten in het Interprofessioneel akkoord, en treedt dus in juli in werking.

Maatregelen met terugwerkende kracht

Er zijn ook een aantal maatregelen die gepubliceerd werden met terugwerkende kracht, waar je best rekening mee houdt als werkgever:

• Moederschapsrust: werkneemsters kunnen bepaalde afwezigheden toch overdragen naar de postnatale rust. 
• 65-plussers krijgen toch recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid bovenop hun pensioen. 
• Slechts 15% bedrijfsvoorheffing voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid tot eind 2020.
• Opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen voor of tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Maatregelen die nog op de plank liggen

Tot slot zijn er ook nog een aantal hangende maatregelen, waar er nog geen concrete informatie of ingangsdatum over gekend is.

  • Werkgevers met veel tijdelijk werkloze werknemers kunnen de komende drie maanden een gedeelte bijhouden van de bedrijfsvoorheffing die ze normaal doorstorten aan de fiscus.
  • Werkgevers kunnen consumptiecheques aanbieden aan hun werknemers voor een bedrag van 300 euro. Deze consumptiecheques zullen besteed kunnen worden voor de aankoop van goederen of diensten in de zwaarst getroffen sectoren (bv. horeca/ cultuur). De cheques zullen volledig aftrekbaar en onbelast zijn.
  • Telewerkers kunnen vergoed worden voor de kosten die ze maken tot een maximum van 127 euro per maand.
  • Ondernemingen die in herstructurering of in moeilijkheden zijn, kunnen de arbeidsduur verminderen om de moeilijke periode te overbruggen en ontslagen te verminderen.
  472