Dit verandert er in augustus voor u als werkgever

Ook deze maand zijn er heel wat nieuwe maatregelen aangekondigd. Amandine Boseret, juridisch adviseur bij Acerta, zet ze voor u op een rijtje. Let wel, dit zijn slechts de nationale maatregelen, de lokale autoriteiten zijn gemachtigd om restrictievere maatregelen te nemen.

Gepubliceerd op 03-08-2020

lightbulb-2692247_1920

Rood, oranje of groen?

Gaan je werknemers op reis naar het buitenland? Dan zijn ze misschien wel verplicht om bij hun terugkomst in quarantaine te gaan. Die verplichting hangt af van de kleurencode van de regio waar je werknemers op vakantie waren. Landen die op de lijst staan van de FOD, worden nu ingedeeld in rode, oranje en groene zones. Let wel op, het kleur van de zone wordt bepaald op het moment van de terugkeer van de reis (niet bij de aanvang). De lijst wordt regelmatig bijgewerkt op de officiële website van de FOD. Je kan trouwens je werknemer niet verplichten om zijn reisbestemming door te geven en je kan je werknemer ook niet verbieden om te reizen (naar een risicogebied).

Rode zone = gebied met groot risico

Wanneer je werknemer terugkomt uit een rode zone, dan is hij/zij verplicht om zich te laten testen op het coronavirus en om twee weken in quarantaine te blijven. Naar het kantoor gaan is dan uit den boze, maar telewerken kan wel een oplossing bieden.

Oranje zone = gebied met enige risico

Wanneer je werknemer terugkomt uit een oranje zone, dan zijn zowel de coronatest als de quarantaine geen verplichting. Het wordt echter wel aanbevolen om dezelfde procedure te volgen als bij de rode zone.

Groene zone = gebied zonder risico

Wanneer je werknemer terugkomt uit een groene zone, zijn er geen verplichtingen. Je kan je werknemer dan ook niet verplichten om in quarantaine te gaan of om een coronatest te laten afnemen als hij of zij geen symptomen heeft.

Nieuwe ‘corona-optie’ arbeidsduurvermindering

Landingsbaan

Sinds kort bestaat er een coronavariant van de ‘landingsbaan’. Wanneer een onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden, en de werknemer een loopbaan van 25 jaar kan aantonen, dan kan die werknemer vanaf 55 jaar zijn arbeidstijd verminderen en genieten van RVA-uitkeringen. Zie ook: Halftijdse of 4/5-landingsbaan vanaf 55 jaar.

Collectieve arbeidsduurvermindering

Als je niet genoeg werk hebt om al je werknemers in hun oorspronkelijke arbeidsregime of voltijds aan het werk te houden, dan kan je een arbeidsduurvermindering met 1/4 of 1/5 invoeren of een vierdagenwerkweek invoeren. Dit doe je dan voor iedereen of voor een bepaalde groep, voor maximum één jaar.

Tijdskrediet

Ook het nemen van een coronatijdskrediet is mogelijk. Je werknemer kan dan aanspraak maken op de RVA-uitkeringen, die de werkgever kan aanvullen tot een maximum van het brutoloon van de werknemer. Zie ook: Corona-tijdskrediet voor 1 tot 6 maanden

Mondmaskerverplichting

Het verplicht dragen van een mondmasker wordt uitgebreid naar markten, rommelmarkten, kermissen, handelsbeurzen en salons, openbare gebouwen, winkelstraten en alle (druk bezochte private en openbare) plaatsen wanneer de lokale overheid dit noodzakelijk vindt. Werk je als kramer of standhouder, dan moet ook jij, net als je klanten, een mondmasker dragen.

Ook in de horeca zullen klanten verplicht een mondmasker moeten dragen, behalve als ze aan tafel zitten. Die verplichting geldt, naast het zaalpersoneel, ook voor het keukenpersoneel (onafhankelijk de uitgeoefende functie).

Winkels

Winkels mogen openblijven, maar de klanten moeten alleen winkelen (met uitzondering van minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben) en moeten hun bezoek beperken tot 30 minuten, behalve wanneer er op afspraak gewerkt wordt. Ook hier geldt een mondmaskerverplichting.

Nachtwinkels zullen verplicht moeten sluiten om 22u00, i.p.v. 1 uur ’s nachts.

Registratieplicht bezoekers

In de horeca moeten klanten (of toch één klant per tafel) verplicht contactgegevens (naam, e-mailadres of telefoonnummer) achterlaten zodat een snelle contactopsporing mogelijk kan zijn. Ook bij sportlessen en in wellnesscentra zal diezelfde verplichting gelden. Deze gegevens moeten gedurende 14 dagen bewaard worden, en mogen enkel voor dit doeleinde gebruikt worden. De gegevens kunnen geregistreerd worden op een standaardformulier dat de FOD economie op hun website geplaatst heeft. Als je klant hier niet mee akkoord is, dan moet je hem/haar de toegang weigeren.

Evenementen

Lokale overheden beslissen of plaatselijke evenementen wel of niet kunnen doorgaan. Indien ze doorgaan, moeten alle veiligheidsprotocollen blijvend worden nageleefd. Er geldt ook een mondmaskerverplichting. Bovendien wordt het aantal aanwezige personen teruggebracht:

  • tot max. 100 personen wanneer het evenement binnen is;
  • tot max. 200 personen wanneer het evenement buiten is.

Bij niet-begeleide evenementen (uitstappen, samenscholingen …) mogen er maximaal 10 personen zijn (kinderen tot de leeftijd van 12 jaar worden hierbij niet meegerekend).

Bij trouwfeesten mogen er maximaal 100 gasten zijn op de ceremonie, recepties worden beperkt tot 10 personen.
De regels voor zomerkampen en speelpleinwerking blijven onveranderd: de bubbels mogen bestaan uit 50 personen en de begeleiders. Lokale besturen kunnen echter strengere maatregelen nemen.
De regels voor zomerkampen en speelpleinwerking blijven onveranderd: de bubbels mogen bestaan uit 50 personen en de begeleiders. Lokale besturen kunnen echter strengere maatregelen nemen.

Consumptiecheque

Het KB over de consumptiecheque werd op 17 juli gepubliceerd. Je kan dus deze cheque (min 10 euro - max. 300 euro) toekennen aan je werknemers. De cheque is vrij van sociale en fiscale bijdragen, en kan je aan je werknemers toekennen als extraatje. Bovendien is de consumptiecheque aftrekbaar voor jou als werkgever.

Verhoogde ziekte-uitkering

Heeft een werknemer recht op een uitkering wanneer hij ziek wordt in een periode van tijdelijke werkloosheid? Het was, tot voor kort, heel onduidelijk. Zie ook: Zie ook: Wat als een werknemer ziek wordt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?

Het antwoord is: je werknemer heeft in dit geval géén recht op gewaarborgd loon, géén recht op een uitkering, maar wél recht op een ziekte-uitkering. Om het verschil in het bedrag van de ziekte-uitkering t.o.v. de tijdelijke werkloosheidsuitkering te compenseren, wordt er een bijkomende uitkering van 10 % van het gederfde loon betaald, waardoor de totale uitkering ook 70% zal zijn.

Daarnaast wordt:

  • de uitkering in bepaalde gevallen eveneens verhoogd met 5,63 euro; 
  • het minimumbedrag voor de tijdelijk werklozen van 55,59 euro per dag ook door de mutualiteiten gehanteerd.

Deze regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 maart en geldt voor de periodes van arbeidsongeschiktheid die ten vroegste op 1 maart zijn begonnen.

Fase 5 uitgesteld

Aangezien de laatste coronacijfers de verkeerde richting uitgaan, heeft de Nationale Veiligheidsraad besloten om fase 5 niet te laten doorgaan.

  695