Detachering van werknemers – wetsontwerp omzetting handhavingsrichtlijn goedgekeurd

Gedetacheerde werknemersIn Europa zijn ongeveer 1,2 miljoen werknemers gedetacheerd. Het gebeurt dat de minimale arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden niet gerespecteerd worden.
Het wetsontwerp dat de Europese handhavingsrichtlijn omzet in het Belgische arbeidsrecht werd door de ministerraad goedgekeurd.

Het ontwerp spitst zich toe op 4 groepen van bepalingen:

 1. de bescherming van de werknemer die vanuit België wordt gedetacheerd naar een andere staat van de Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland
 2. het begrip detachering en het daarmee samenhangend probleem van de controle van de arbeidsvoorwaarden in de ruime zin:
  Concreet zal voor de inspectiediensten de mogelijkheid worden ingevoerd om vier types van documenten te vragen aan de werkgever die werknemers naar België detacheert:
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer
  • diverse inlichtingen
  • een overzicht van de werkuren
  • bewijzen van loonbetaling.
  Een verbindingspersoon zal worden aangeduid door de detacherende werkgever en is ermee belast de voor controle benodigde sociale documenten aan de inspectiediensten te bezorgen. Bovendien voorziet het ontwerp ook dat de inspectiediensten een vertaling van de sociale documenten in één van de landstalen of in het Engels kunnen eisen.
 3. de invoering van een specifiek regime van hoofdelijke loonaansprakelijkheid voor de directe medecontractant, voor bouwactiviteiten
  Dit regime heeft enkel betrekking op de toekomstige loonschulden, behalve in bepaalde gevallen waarin de hoofdelijke aansprakelijke niet de nodige voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd. Het geldt voor het loon dat aan alle in België tewerkgestelde werknemers verschuldigd is, zowel eigen werknemers als gedetacheerden.
 4. de oprichting van een Europees systeem van grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van administratieve sancties en boetes

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Bron: Persbericht 17 juni 2016 - Minister van Werk Kris Peeters


 

Gepubliceerd op 17-06-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  36