De vennootschapsbijdrage is wel degelijk wettig

Sinds 1992 moeten de vennootschappen een jaarlijkse bijdrage betalen ten voordele van het sociaal statuut der zelfstandigen.
  De laatste jaren werd de wettigheid van die bijdrage soms in twijfel getrokken, vooral n.a.v. de herkwalificatie van die bijdrage als belasting door het Grondwettelijk Hof en bepaalde artikels in de pers.
 Drie recente rechterlijke beslissingen bevestigen echter dat de bijdrage wettig is en de socialeverzekeringsfondsen bevoegd zijn om ze te innen:
  • Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Charleroi en Bergen van 15 mei 2015
  • Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Nijvel van 8 juni 2015
  • Het arrest van het arbeidshof van Luik van 9 juni 2015
Op dit ogenblik blijkt de balans in de rechtspraak dus duidelijk naar de wettigheid van de bijdrage over te hellen.

Persbericht RSVZ dd.14.07.2015

Gepubliceerd op 17-08-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  58