De vakbondsbetoging van dinsdag 24 mei in Brussel : wat zijn de gevolgen voor de werkgever?

Powered by SocialEye

betogingDinsdag 24 mei is er een vakbondsbetoging in Brussel, als reactie op de maatregelen die aangekondigd werden door de regering Michel I. De kans bestaat dat één of enkele van uw werknemers zullen deelnemen aan deze actie, of niet of pas laat op hun werk arriveren door hinder bij het openbaar vervoer (al zou de hinder bij de spoorwegen beperkt blijven). Moet de werkgever de niet gepresteerde werkuren als gevolg van de betoging betalen?

Verschillende hypothesen kunnen zich voordoen:

1. Werknemer neemt deel aan de betoging:

  • werkgever is geen loon verschuldigd;
  • indien de werknemer aangesloten is bij een syndicale organisatie en deze de actie erkend heeft, dan kan de staker aanspraak maken op een stakingsvergoeding ten laste van deze syndicale organisatie, net zoals het geval is bij een staking.

2. Werknemer neemt geen deel aan de manifestatie, maar raakt niet (tijdig) op de werkplek

Vermits de actie van dinsdag uitgebreid én vooraf in de media werd aangekondigd, wordt de werknemer geacht meer dan voldoende tijd te hebben gehad om zich voor te bereiden om tijdig op het werk te raken. (*)
 De werkgever is dus in principe geen loon verschuldigd is.

Toont de werknemer echter aan (met alle mogelijke bewijsmiddelen) dat hij echt alles in het werk gesteld heeft om (tijdig) op het werk te raken, maar is hem dat niet gelukt, dan zal de werkgever wel loon moeten uitbetalen voor de verloren uren.

De werkgever doet er goed aan om, in geval van een aangekondigde actie als deze, de werknemers er tijdig attent op te maken dat er geen recht op loon zal zijn in de hierboven beschreven gevallen, om betwistingen achteraf te vermijden. Kan de werknemer niet op het werk geraken, dan kan ook een alternatief gezocht worden (vb. thuiswerk, vakantie,...).

(*) enkel wanneer het om een onvoorziene en niet-aangekondigde stakingsactie gaat, die de werknemer niet kon voorzien en pas verneemt wanneer hij zijn woning verlaten heeft, kan de werknemer aanspraak maken op gewaarborgd loon voor de verloren werkuren.

Bron: SocialEye


 

Meer informatie kan u vinden op SocialEye:

Gepubliceerd op 24-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  37