De sociale verkiezingen: een terugblik

stemmenDe sociale verkiezingen zitten er weer op, tijd om even terug te blikken. Niet alleen de resultaten van deze verkiezing verdienen om onder de loep genomen te worden. We kunnen ook andere conclusies trekken uit de voorbije verkiezingen.

Zo een 25 % van de procedures sociale verkiezingen werden gefaciliteerd door de software van Wolters Kluwer, een mooi staal van gegevens waarop we ons beroepen om volgende tendens te kunnen constateren. Opvallend is het hoog aantal stopzettingen, omdat voor alle categorieën of een bepaalde categorie geen kandidatenlijst werd ingediend. We laten Mr. Kris De Schutter van het advocatenkantoor Loyens en Loeff aan het woord:

Meer dan in het verleden zijn procedures stopgezet omdat er zich helemaal geen kandidaten hebben aangediend. Dit is vooral zo bij kleinere bedrijven van minder dan 100 werknemers. Dit valt niet te verklaren door eventuele cadeaus die zouden zijn uitgedeeld, integendeel. Het wijst er vooral op dat werknemers geen nood voelen om in een formeel orgaan in te stappen nu zij rechtstreeks hun werkgever kunnen aanspreken.

Ook het feit dat vakbonden soms negatief staan tegen change management ondanks moeilijke economische tijden is vaak een reden waarom in kleinere bedrijven zonder overlegorgaan zich geen kandidaten hebben aangediend. Het is volgens mij daarom voor de vakbonden van belang dat zij als organisaties hun toekomstvisie herzien en met een andere meer positieve houding hun boodschap brengen. Dit wil overigens niet zeggen dat op ondernemingsvlak de vakbonden hun rol niet positief zouden invullen.

Er blijft ook een tendens dat kaderleden (die een apart kiescollege vormen bij de ondernemingsraad) vaak ook geen kandidaten naar voren schuiven: ook zij hebben heel vaak een directe lijn met de directie om eventuele problemen aan te kaarten.

Wanneer er maar één lijst werd ingediend waarbij maximaal evenveel kandidaten als te begeven mandaten te verdelen zijn, werd de procedure ook stopgezet. Ook hier is een toename merkbaar. Dit wordt ook binnen Wolters Kluwer bevestigd, er zijn geen verkiezingen voor kaderleden doorgegaan.

Is er een nieuwe tendens ingezet of is dit een éénmalig gebeuren? De tijd zal het uitwijzen.

Auteur: Mr. Kris De Schutter

Bron: www.socialeverkiezingen.be


 

Gepubliceerd op 27-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  94