De sociale gevolgen van de taxshift voor u als werkgever!

Saskia LombaertsDe regering heeft ondertussen de grote lijnen van de taxshift vastgelegd. Deze (para)fiscale hervorming heeft een impact op de loonkost van de Belgische werkgevers en heeft betrekking op zowel de sociale zekerheidsbijdragen als de bedrijfsvoorheffing. We zetten de geplande wijzigingen op het vlak van de sociale zekerheidsbijdragen even op een rijtje.

Let wel! Deze toelichting geldt onder voorbehoud van latere bevestiging door de wet. De grote lijnen zijn wel duidelijk, maar de definitieve wetteksten zijn nog niet gepubliceerd. 

Algemene vermindering van de werkgeversbijdragen sociale zekerheid

  • Verlaging van het basistarief

Het basistarief aan werkgevers RSZ bedraagt momenteel 32,40%. Dit basistarief zal op termijn dalen tot 25%. Vanaf 1 april 2016 wordt een eerste verlaging tot 30% doorgevoerd. Vanaf 2018 geldt een verdere verlaging naar 25%.

  • Aanpassing van de structurele lastenvermindering

Door de toepassing van de structurele lastenvermindering is het effectieve tarief aan RSZ lager. Aangezien de structurele lastenvermindering in functie van de hoogte van het loon staat, varieert het effectieve tarief naargelang de hoogte van de lonen van de werknemers.

De structurele lastenvermindering bestaat uit een forfaitaire vermindering, een aanvullende vermindering voor lage lonen en een derde vermindering voor hoge lonen. 

Door de aanpassingen die doorgevoerd worden in 2016, 2018 en 2019 worden enerzijds de forfaitaire vermindering en de vermindering voor hoge lonen afgeschaft.

Anderzijds komt er een versterking van de vermindering voor lage lonen, waardoor meer lonen in aanmerking zullen komen voor deze vermindering en de vermindering ook hoger zal zijn, zeker voor de laagste lonen.

Vermindering van de werkgeversbijdragen bij eerste aanwervingen

Specifiek voor startende werkgevers wordt een forfaitaire vermindering aan RSZ toegekend voor de aanwerving van de eerste 6 werknemers.  Deze specifieke doelgroepvermindering bestaat reeds sinds 2004 voor de eerste 3 aanwervingen en werd sinds 2014 uitgebreid tot de 4de en 5de aanwerving.  Vanaf 1 januari 2016 wordt deze vermindering versterkt en eveneens toegekend voor de 6de aanwerving.

Voor de eerste aanwerving in de periode van 1 januari 2016 en 31 december 2020 zal de werkgever kunnen genieten van een volledige vrijstelling van RSZ en dit voor onbepaalde duur. 

De vermindering die momenteel wordt toegekend voor de aanwerving van de 1ste tot de 5de werknemer, zal vanaf 1 januari 2016 worden toegekend aan de 2de tot en met de 6de aanwerving. 

Ook voor de eerste 5 aanwervingen in 2015 worden de verhoogde verminderingen toegepast vanaf 2016, weliswaar voor het aantal kwartalen waarop zij nog recht geven op een vermindering op basis van het stelsel zoals het momenteel in 2015 geldt.

Vanaf 2017 wordt deze forfaitaire vermindering nogmaals verhoogd en toegekend voor een hoger aantal kwartalen.

Vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen

Ook de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen op de eerste inkomensschijf tot 55 576,94 € zal van 22% dalen naar 21,5 % vanaf 2016, naar 21% vanaf 2017 en naar 20.5% vanaf 2018.

Verhoging niet-doorstorting bedrijfsvoorheffing

Naast deze verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen worden ook wat betreft de bedrijfsvoorheffing belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt oa. de niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op ploegen- en nachtarbeid vanaf 1 januari 2016 verhoogd van 15,60% naar 22,80%, wat uiteraard een belangrijke impact heeft op de loonkost voor de werkgever.

Het doel van al deze maatregelen is het verhogen van de competitiviteit van Belgische ondernemingen en de creatie van werkgelegenheid.

Let wel! Deze toelichting geldt onder voorbehoud van latere bevestiging door de wet. De grote lijnen zijn wel duidelijk, maar de definitieve wetteksten (*) zijn nog niet gepubliceerd.  
 

(*) Ontwerpteksten werden op 10/12/2015 ingediend in de Kamer : Wetsontwerp houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (Doc 54/1520/001)


 

Meer weten over dit onderwerp? Schrijf dan zeker in op de volgende opleiding georganiseerd door Kluwer Opleidingen "De sociale maatregelen uit de taxshift".

Wenst u een volledig overzicht van alle opleidingen en seminaries van Kluwer Opleidingen? Surf naar www.kluweropleidingen.be.

Saskia Lombaerts, senior advisor, BDO Juridische Adviseurs

Gepubliceerd op 16-12-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  188