De ontslagbescherming van werknemersvertegenwoordigers

Gepubliceerd op 13-09-2016

olivier-wouters

In het boek Het ontslag van beschermde werknemers analyseren Henri-François Lenaerts en Olivier Wouters, beiden advocaat-vennoot in het advocatenkantoor Claeys & Engels, in detail de ontslagbescherming van werknemersvertegenwoordigers. Wij spraken met de auteurs.

Welke wetgeving bespreekt u in dit boek?
We bespreken de bijzondere bescherming die de Wet van 19 maart 1991 biedt aan alle werknemers die zich kandidaat stellen als personeelsafgevaardigden bij de vierjaarlijkse sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad en het preventiecomité. Daarnaast komt ook de bescherming die de leden van de vakbondsafvaardiging genieten aan bod.

h-f-lenaerts

Er wordt gezegd dat het een wetgeving is met veel valkuilen. Klopt dit?
De ontslagbescherming waarin de wet van 19 maart 1991 voorziet, houdt in dat personeelsafgevaardigden (en dus ook de niet-verkozenen) enkel ontslagen kunnen worden wegens dringende reden of wegens economische/technische reden. Hiertoe moet eerst een specifieke procedure gevolgd worden, met inderdaad veel formalisme en strikte termijnen. Zo zal pas tot ontslag wegens dringende reden kunnen worden overgegaan wanneer deze eerst erkend wordt door de arbeidsrechtbank en het arbeidshof. Voor de economische/technische reden moet eerst het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert uitspraak doen.  Wanneer de werkgever zich niet houdt aan deze procedures kan dit leiden tot hoge financiële sancties (van 2 tot 8 jaar loon). De rechtspraak over de procedurefouten toont aan dat de procedure best wel vereenvoudigd zou mogen worden.

 
Het is al de vijfde editie van jullie boek. Is er veel veranderd?
De tekst van de wet van 19 maart 1991 is in de voorbije 25 jaar niet gewijzigd. Maar ze heeft reeds tot heel wat rechtspraak geleid, zowel van de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven, maar ook van ons Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof. Deze rechtspraak moet je kennen om de wet goed en correct toe te passen. Deze rechtspraak komt dan ook uitgebreid aan bod in ons boek. We citeren met opzet ook in extenso niet-gepubliceerde rechtspraak zodat de lezer deze ook zinvol kan gebruiken in zijn of haar toepassing van de wet.

 

 SPS16003

Meer informatie over het boek Het ontslag van beschermde werknemers kan u vinden op de webshop.

Dit boek verscheen in de boekenreeks Sociale praktijkstudies.


 

  152