De nieuwe 'Gids voor sociale reglementering in ondernemingen'

Francis VerbruggeDe 'Gids voor sociale reglementering in ondernemingen' is uitgegroeid tot dé bijbel voor iedere practicus die een sociaal-juridische vraag heeft. Hij is de bondgenoot, zowel van de payroll-administrator, de assistente van de personeelsdirecteur, als van de personeelsdirecteur zelf. Francis Verbrugge, de auteur van dit werk, leidt de editie 2016 als volgt in.

Het jaar 2015 zal hoogstwaarschijnlijk niet als een overgangsjaar in de annalen van de sociale geschiedenis te boek komen te staan, maar wel als een 'piekjaar' waarin heel wat nieuwe maatregelen werden geïntroduceerd: maatregelen die de loonhandicap van België ten opzichte van zijn buurlanden moeten verkleinen (bv. indexsprong; invoering van een maximale marge voor de evolutie van de loonkosten) en andere maatregelen die de werkgelegenheid moeten bevorderen en de strijd moeten aangaan tegen sociale fraude.

Het afgelopen sociale jaar werd ook gekenmerkt door een belangrijke hervorming met betrekking tot de verhoging van de rustpensioenleeftijd en door de nog recente 'taxshiftwet' waarvan de bepalingen de werkgelegenheid en de koopkracht van de werknemers moeten stimuleren.

De maatregelen van deze laatste wettekst zullen de volgende maanden concreet worden gemaakt en zullen ongetwijfeld de actualiteit beheersen, samen met de sociale verkiezingen die komende lente zullen plaatsvinden.


 

Doorheen al deze wettelijke, reglementaire en conventionele nieuwigheden en bijwerkingen één constante: de taak van de vakman wordt elke dag lastiger en delicater; hij moet immers voortdurend rekening houden met een toenemend aantal ‘parameters’ wil hij de situaties waarmee hij geconfronteerd wordt correct beoordelen.

Net daarom hebben we dit werk samengesteld voor al wie op zijn niveau belast is met de toepassing van de sociale reglementering in de ondernemingen en andere instellingen van de privésector.
 

Voor een beter begrip van de juridische principes en mechanismen hebben we ons uiterste best gedaan om de wettelijke bepalingen te verduidelijken aan de hand van voorbeelden, schema’s en overzichtstabellen. Uiteraard hadden we er graag nog meer opgenomen, maar de onophoudelijke evolutie van de wetgeving heeft ons ertoe genoopt onze ambities in te perken…!

Om dezelfde reden hebben we ook niet alle aspecten van deze reglementering kunnen bespreken en moesten moeilijke keuzes worden gemaakt, soms zelfs willekeurige… om uiteindelijk bij voorrang de domeinen te kunnen behandelen waarmee HR-verantwoordelijken het vaakst te maken krijgen.
 

We hopen dat dit boek iedereen de mogelijkheid biedt om een beter inzicht te verwerven in de wetten en reglementeringen die de sociale relaties binnen een onderneming bepalen en het de lezer op die manier kan aanporren tot een diepe en nauwgezette studie van het sociaal recht.


Francis Verbrugge
Senior Legal Counsel
Partena Professional

PGP16001De 'Gids voor sociale reglementering in ondernemingen' geeft duidelijke antwoorden op uw concrete vragen. Dit boek kenmerkt zich vooral door zijn gebruiksgemak: theorie wordt geïllustreerd aan de hand van tabellen, schema's, voorbeelden en modellen.

Bovendien wordt de jaarlijkse uitgave aangevuld met twee bijwerkingen, zodat u steeds over de meest recente informatie beschikt.

Meer informatie kan u vinden op onze webshop.


Over de auteur:

Francis Verbrugge is licentiaat in de rechten (U.C.L. 1977) en houder van een postgraduaat Europees sociaal recht (CUNIC 1989.

Juridisch adviseur, Adjunct van de juridische directie van het Sociaal Secretariaat van Werkgevers Partena, en ook docent aan de HENAM (Namen) en lid van het redactiecomité van het ‘Orientations.

Francis Verbrugge is al 27 jaar auteur van de jaarlijkse uitgave van de Gids voor sociale reglementering in ondernemingen, de vrucht van zijn lange beroepservaring als consultant van kleine en grote ondernemingen. Hij heeft bovendien tal van artikelen geschreven over arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Gepubliceerd op 27-04-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  139