De nationale staking van 13 februari: wat zijn de gevolgen voor de werkgever?

De vakbonden in allerlei sectoren roepen op tot een nationale staking op woensdag 13 februari. Aanleiding is het mislukken van het loonoverleg voor dit jaar en volgend jaar. De voorziene loonnorm van 0,8% (mogelijke stijging van de lonen in 2019-2020 bovenop de index) is volgens de vakbonden onvoldoende.

Gepubliceerd op 12-02-2019

Maaike Hemeleers
Wolters Kluwer
Bureauruimte

De kans bestaat dat één of enkele van uw werknemers zullen deelnemen aan deze actie, of niet of pas laat op hun werk arriveren door hinder bij het openbaar vervoer. Bij de NMBS geldt wel een minimale dienstverlening.

Moet de werkgever de niet gepresteerde werkuren als gevolg van de betoging betalen?

Verschillende hypothesen kunnen zich voordoen.

Werknemer neemt deel aan de staking

  • werkgever is geen loon verschuldigd;
  • indien de werknemer aangesloten is bij een syndicale organisatie en deze de actie erkend heeft, dan kan de staker aanspraak maken op een stakingsvergoeding ten laste van deze syndicale organisatie.

Werknemer neemt niet deel aan de staking, maar raakt niet (tijdig) op de werkplek

Vermits de actie van woensdag uitgebreid én vooraf in de media werd aangekondigd, wordt de werknemer geacht meer dan voldoende tijd te hebben gehad om zich voor te bereiden om tijdig op het werk te raken. (*)

De werkgever is dus in principe geen loon verschuldigd is.

Toont de werknemer echter aan (met alle mogelijke bewijsmiddelen) dat hij echt alles in het werk gesteld heeft om (tijdig) op het werk te raken, maar is hem dat niet gelukt, dan zal de werkgever wel loon moeten uitbetalen voor de verloren uren.

De werkgever doet er goed aan om, in geval van een aangekondigde actie als deze, de werknemers er tijdig attent op te maken dat er geen recht op loon zal zijn in de hierboven beschreven gevallen, om betwistingen achteraf te vermijden. Kan de werknemer niet op het werk geraken, dan kan ook een alternatief gezocht worden (vb. thuiswerk, vakantie,...).

(*) enkel wanneer het om een onvoorziene en niet-aangekondigde stakingsactie gaat, die de werknemer niet kon voorzien en pas verneemt wanneer hij zijn woning verlaten heeft, kan de werknemer aanspraak maken op gewaarborgd loon voor de verloren werkuren.

Bron: SocialEye News

  802