De Gids loonfiscaliteit in ondernemingen 2020 is verschenen!

Na de Gids voor sociale reglementering in ondernemingen is er nu ook een nieuwe uitgave van de Gids loonfiscaliteit in de ondernemingen.

Gepubliceerd op 03-05-2019

De Gids voor loonfiscaliteit in ondernemingen informeert u over de fiscale bijzonderheden die verbonden zijn aan de uitbetaling van een bezoldiging. De inhoud van dit boek is bekeken vanuit praktisch oogpunt, waar mogelijk aangevuld met tabellen en voorbeelden.

Praktijkgerichtheid, volledigheid en toegankelijkheid voor al wie te maken krijgt met loonbeheer in België staan hierbij opnieuw voorop.

Nieuwigheden 2019

Onder andere volgende nieuwigheden werden mee opgenomen in deze 2019 editie:

 • de wijzigingen in de mobiliteitsvergoeding;
 • de invoering van het mobiliteitsbudget;
 • de impact van de nieuwe WLTP-standaard voor bedrijfswagens;
 • het bedrijfswagenattest;
 • de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor overuren: stijging van 130 uur naar 180 uur;
 • de evaluatie van het voordeel van het beschikbaar stellen van gratis huisvesting;
 • de vrijstelling voor sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut;
 • de nieuwigheden m.b.t. de steunzones;
 • de afschaffing van de vermindering voor lage en gemiddelde inkomens;
 • de afschaffing van de fiscale vrijstelling in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • etc…

De informatie en de bedragen in dit boek zijn van toepassing op de inkomsten van 2019 (aanslagjaar 2020). De informatie over de fiscale fiches is van toepassing op de inkomsten van 2018 (aanslagjaar 2019) en is in overeenstemming met de laatste administratieve richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Auteurs

De Gids voor loonfiscaliteit in de ondernemingen wordt opgemaakt door Partena Professional, en treedt in de voetsporen van de Gids voor sociale reglementering in ondernemingen, een werk dat sinds 30 jaar naar waarde geschat wordt door een groeiend lezerspubliek voor wie het sociale recht tot hun vak behoort.

Ook deze gids is gebaseerd op een gedeelde en rijke praktijkervaring met de onderwerpen die aan bod komen, en die de auteurs samen met het ganse team van juridische adviseurs van het Sociaal Secretariaat van Werkgevers Partena opgebouwd hebben.

Uitgave 2019

  589