Dan toch geen uitbreiding van de periode gewaarborgd loon

thermometerHet Federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorzag - in het kader van de verdere eenmaking van de statuten van arbeiders en bedienden - in de uitbreiding van de periode van het gewaarborgd loon.


Deze zou van 1 naar 2 maanden gebracht worden, zodat de werkgever het loon van een arbeidsongeschikte werknemer moest blijven doorbetalen gedurende de eerste twee maanden van diens afwezigheid. Pas nadien zal de werknemer ten laste van het RIZIV vallen. Met deze maatregel wou de regering de werkgevers responsabiliseren. Bovendien moest via preventieve maatregelen en aangepast werk vermeden worden dat werknemers definitief de arbeidsmarkt verlaten.

Het voorstel botste toen al op heel wat kritiek.

Diverse media melden vandaag dat dit voorstel nu definitief afgevoerd is en het nieuws zou ook bevestigd zijn door het kabinet van Minister Kris Peeters.

Deze laatste voegde er wel aan toe dat de regering de werkgevers op andere manieren zullen 'responsabiliseren'.

Bieke Cauwenberghs

Gepubliceerd op 27-07-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  51