Corona-ouderschapsverlof: ontslagbescherming en het recht op terugkeer in de oorspronkelijke functie

Uit Oriëntatie nr. 7 van 2020

In Oriëntatie verscheen in het septembernummer een bijdrage over het corona-ouderschapsverlof. Siemen Buttiëns en Julie Van thienen willen de invoering van het corona-ouderschapsverlof aangrijpen om de inhoud van de ontslagbescherming en het recht op terugkeer in de oorspronkelijke of een gelijkwaardige functie na de opname van (corona-)ouderschapsverlof in de verf te zetten. Zeker in een periode waarin de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie tot ontslagen of interne reorganisaties kunnen leiden, moet een werkgever bijzondere aandacht hebben voor de waarborgen gelinkt aan de uitoefening van (corona-)ouderschapsverlof.

Gepubliceerd op 23-09-2020

Julie Van thienen
Advocaat
Siemen Buttiëns
Advocaat bij Liedekerke

Als gevolg van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de COVID-19-pandemie, zoals de sluiting van de scholen, werden meer en meer ouders geconfronteerd met een moeilijk evenwicht tussen (tele)werk en de opvang van hun kinderen. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de regering een recht op "corona-ouderschapsverlof" ingevoerd via het Koninklijk Besluit nr. 23 van 13 mei 2020 (hierna: “KB nr. 23”).  Het corona-ouderschapsverlof maakt het vanaf 1 mei 2020 mogelijk om tijdelijk de arbeidsprestaties te verminderen met het oog op de opvang van jonge kinderen.

corona_ouderschapsverlof
  1051